Publicerad 1964   Lämna synpunkter
-SAM ~sam2, äv. -sam2 l. (i avledn. till flerstaviga ord med akut accent, t. ex. SPENDERSAM, i avledn. till vissa (i sht med prefix l. prep. ss. förled) sammansatta ord, t. ex. ERKÄNNSAM, OMTÄNKSAM, o. i ssgr med prefixet o-, t. ex. O-HÖRSAM) ~sam1 l. -sam, suffix; -samme, -samma; -sammare (LPetri Kr. 140 (1559: lyckesammare) osv.) (†, superl. -sammest G1R 26: 805 (1556: fructsameste), Quennerstedt Bender 66 (i handl. fr. 1713: hörsameste); -samst KBrev 4/11 1629 (: mödhosampste), Meurman 1: 498 (1846: Hörsamst)); äv. (i ENSAMMEN) -SAMMEN ~sam2en, suffix; -samnt; -samne, -samna; -samnare. adv. -SAM (†, Holof. 2 (c. 1580: longsam), Brenner Dikt. 2: 112 (1716: nogsam)), -SAMLIG (†, G1R 3: 343 (1526: fridzsamligh; möjl. adj.), Helsingius V 8 a (1587: Lycksamligh), Brobergen 14 (1708: idkesamlig)), -SAMLIGA (†, G1R 1: 215 (1524: friidzsamliga), Wallin Rel. 4: 294 (1837: lyckosamliga)), -SAMLIGAN (†, G1R 3: 338 (1526: tolsamligan)), -SAMLIGEN (numera företrädesvis i hörsamligen, G1R 10: 80 (1535: friidsameligen), Därs. 27: 281 (1557: hörsamligen) osv.), -SAMLIGT (†, Stiernman Com. 1: 988 (1630: långsambligit), Bellman SkrNS 1: 65 (c. 1770: Fredsamligt)), -SAMMEN (†, RARP 4: 500 (1650: idkesamen)), -SAMT (G1R 11: 301 (1537: longszampt) osv.).
Ordformer
(-sahm 1632 (: nocksahm). -sam (-samm) 1526 (: warkunsammer, m. sg.), 1531 (: ensam) osv. -samb 1526 (: fructhsamblighe), c. 1643 (: sälsamb) 1735 (: hielposamb), 1906 (: vyrdsambt, n.; arkaiserande). -samen, adj. 1564 (: eensamen). -samen, adv. 1650 (: idkesamen). -sammen (-in) 1557 (: eensammen) osv. -samn 1722 (: bekymmersamnast, superl.). -samp 1629 (: mödhosampste, superl.) 1644 (: longsamp). -sampna, sg. best. 1526 (: eensampna). -sampt (-dt), n. o. adv. 1526 (: longsampdt) 1723 (: skyndesampt). -som c. 1585 (: långsommare, komp.), 1593 (: åhågosom)1624 (: nochsom, adv.). -såm 1568 (: lanng såmlig))
Etymologi
[fsv. -samber (t. ex. i friþsamber, fridsam); jfr fd. -sum (t. ex. i hørsum, hörsam), d. -som (t. ex. i fredsom, fridsam), fvn. -samr (t. ex. i friðsamr, fridsam), got. -sama (i lustusama, efterlängtad), fsax. -sam (t. ex. i ungihōrsam, olydig), mlt. -sam (t. ex. i hōrsam, som hör på, lydig, hörsam), fht. -sam (t. ex. i fridusam, fridsam); etymologiskt identiskt med SAM, adj.; i vissa fall lån från l. efterbildning av motsvarande ord i mlt. l. t. (se t. ex. GEMENSAM, HÖRSAM) resp. fvn. (se GASAM); beträffande formen -sammen se ENSAM; beträffande SÄLLSAM se d. o.; de ovan anförda adv.-formerna på -samlig, -samliga, -samligan, -samligen o. -samligt kunna äv. uppfattas ss. bildade till adjektiviska avledn. på -LIG till ord på -SAM]
suffix för bildande av adj.
1) i avledn. som beteckna att ngn l. ngt överensstämmer med l. är förenad (förenat) med l. åtföljes av l. kännetecknas av l. innebär l. består av l. är l. utgör l. åstadkommer l. hyser l. visar l. eftersträvar l. kräver l. duger till det som betecknas av ett substantiviskt grundord l. utför den handling som betecknas av ett verbalt grundord l. (med en l. annan modifikation) är det som betecknas av ett adjektiviskt grundord l. hör samman med det som betecknas av ett adv. l. räkneord; jfr 5, 6, 7.
c) i avledn. till adj. l. adv. l. räkneord i sådana fall där avledn. icke kan tänkas utgå från ett sbst. l. ett verb; jfr BLIDSAM, BRÅDSAM, BÅNGSAM, adj.2, ENSAM, GEMENSAM, GLADSAM, GRYMSAM, HELSAM, IDOGSAM, LÅNGSAM, NOGSAM, TUNGSAM, VARSAM m. fl.
2) i avledn. som beteckna att ngn är benägen l. fallen för l. ägnar sig åt l. är intresserad av det som betecknas av ett substantiviskt grundord l. gärna l. ofta l. lätt utför den handling som betecknas av ett verbalt grundord; jfr 8.
a) i avledn. till sbst. med abstr. bet. l. till verb som äro etymologiskt samhöriga med ett sådant sbst.; jfr ALLVARSAM, ARBETSAM, AVUNDSAM, BESTYRSAM, BESTÄLLSAM, BRÅKSAM, BULLERSAM, FRIDSAM, FRUKTSAM, adj.2, FÄGNESAM, FÖRETAGSAM, GRUBBELSAM, GRÄLSAM, HJÄLPSAM, HUSHÅLLSAM, KELSAM, KVISAM, KRUSSAM, MEDÖMKSAM, PRATSAM, SKRYTSAM, SKRÄVELSAM, SKÄMTSAM, SMEKSAM, TRUGSAM, UMGÄNGSAM, VAKSAM m. fl.
b) i avledn. till verb i sådana fall där avledn. icke kan tänkas utgå från ett sbst.; jfr BEFALLSAM, BITSAM, FÖLJSAM, GRUVSAM, INSTÄLLSAM, MEDDELSAM, MEDLIDSAM, MISSTÄNKSAM, MOTTAGSAM, MÄRKSAM, RETSAM, SKRODERSAM, SPARSAM, SPENDERSAM, SPRÅKSAM, TRAKTERSAM m. fl.
3) i avledn. som beteckna att ngn l. ngt är utsatt för l. värd (värt) det som betecknas av ett substantiviskt grundord l. är l. har varit l. kan l. bör vara föremål för l. lätt påverkas av den handling som betecknas av ett verbalt grundord.
a) i avledn. till sbst. med abstr. bet. l. till verb som äro etymologiskt samhöriga med ett sådant sbst.; jfr AKTSAM, BEKYMMERSAM, FRUKTSAM, adj.2, HEDERSAM, ÄROSAM m. fl.
b) i avledn. till verb i sådana fall där avledn. icke kan tänkas utgå från ett sbst.; jfr BILDSAM, BÖJSAM, EFTERTÄNKSAM, FÖRNÖJSAM, LYDSAM, MISSTÄNKSAM, MÄRKSAM, RETSAM m. fl.
4) i avledn. som betecknar att ngt är rikt på ngt som betecknas av ett substantiviskt grundord med kollektiv bet.; jfr FOLKSAM.
5) [jfr 1] i avledn. som kunna tänkas utgå från både sbst. o. verb l. enbart från verb o. som beteckna att ngn l. ngt är förenad (förenat) med l. åtföljes av l. kännetecknas av l. innebär l. består av l. utgör l. åstadkommer det som betecknas av det substantiviska grundordet resp. åstadkommer att ngn utför den handling som betecknas av det verbala grundordet.
a) i avledn. till sbst. med abstrakt bet. l. till verb som äro etymologiskt samhöriga med ett sådant sbst.; jfr ARBETSAM, BEKYMMERSAM, FRUKTSAM, adj.2, PULSAM, SLITSAM, SLÄPSAM, TVIVELSAM, VILSAM m. fl.
b) i avledn. till verb i sådana fall där avledn. icke kan tänkas utgå från ett sbst.; jfr BLYGSAM, BÄVSAM, GRUVSAM, HISSNESAM, MISSTÄNKSAM m. fl.
6) [jfr 1] i avledn. som kan tänkas utgå från både sbst. med personbetecknande bet. o. adj. o. som betecknar att ngn har en egenskap som kännetecknar det substantiviska grundordet resp. är det som betecknas av det adjektiviska grundordet; jfr FIENDSAM.
7) [jfr 1] i avledn. som kunna tänkas utgå från både verb o. adj. o. som beteckna att ngn l. ngt utför den handling som betecknas av det verbala grundordet resp. åstadkommer att ngn l. ngt blir det som betecknas av det (etymologiskt med det ifrågavarande verbet samhöriga) adjektiviska grundordet; jfr HELSAM, IRRSAM, MATTSAM, MÄTTSAM, TRÖTTSAM, VILLSAM.
8) [jfr 2] i avledn. som beteckna att ngn gärna umgås med l. gärna besöker det som betecknas av ett substantiviskt grundord med konkret bet. l. att ngt passar det som betecknas av ett sådant grundord; jfr FOLKSAM, KYRKSAM.

 

Spalt S 424 band 24, 1964

Webbansvarig