Hjälp för sökning

Skriv ordet du söker i rutan uppe till höger på sidan och klicka på ”sök”.

Sökning på artiklar kan göras på två olika sätt:

 1. Sökning på uppslagsord
 2. Fritextsökning

De två söksätten har olika möjligheter och begränsningar.

1. Sökning på uppslagsord

I sökrutan kan man söka på alla uppslagsord. Det som visas är huvuduppslagsform med eventuella biformer samt alla särskilda förbindelser (dvs. verbförbindelser av typen söka upp och titta till), sammansättningar och avledningar. Man kan söka på både äldre och modern stavning. När man skrivit två bokstäver visas en lista med förslag på fortsättning. Listan uppdateras efterhand som man skriver fler bokstäver.

Söksträngen kan vara ett ord eller början av ett ord. Skriver man t.ex. ”acko” får man ett antal alternativ som börjar med ackommodera o.s.v. Klicka på ett av orden i svaret så visas artikeln.

Ordboksartikeln visas till vänster på skärmen och till höger visas en panel med tre flikar. Den första fliken, ”lista”, innehåller en lista över artiklar som ligger intill den visade artikeln i bokstavsordning. I den andra fliken, ”former”, listas alla uppslagsformer i den aktuella artikeln. Den tredje fliken, ”moment”, visar indelningen av betydelser i artikeln.

Användning av jokertecken

För sökning på ett eller flera okända tecken används en asterisk, *. En sökning på t.ex. *tag* ger alla uppslagsord som innehåller strängen ”tag”. Denna funktion kan användas för att hitta sammansättningar. En sökning på *-and ger alla ord med ”-and” som efterled, medan en sökning på *and, utan bindestreck, ger helt andra resultat.

För att söka på exakt ett tecken, vilket som helst, kan man använda antingen frågetecken eller punkt (? .). En sökning på t.ex. mo??n ger 5 svar från mogen till morän.

Ingen skillnad görs på versaler och gemener.

2. Fritextsökning

Vid fritextsökning söker datorn efter ett ord eller en följd av ord och tecken i hela ordbokstexten. För att fritextsökningen ska fungera måste man skriva minst tre bokstäver i söksträngen. Klicka på ”Fritextsök” i menyn.

Det finns två alternativ när man söker på fritext:

 1. Ett ord, eventuellt följt av jokertecken, t.ex: ”luthersk”, ”lärjung*”.
 2. Två eller flera ord, t.ex. ”singla slant”. Här kan jokertecken inte användas. Endast artiklar där orden står exakt som i söksträngen kommer att visas.

Ingen skillnad görs på versaler och gemener.

I fältet ”Från bokstav:” kan sökningen begränsas till artiklar fr.o.m. den angivna begynnelsebokstaven. Då visas det sökta ordet i fetstil med den omgivande texten. I vänster kant står vilken artikel texten finns i. Klicka där så visas artikeltexten i sin helhet.

Ej sökbara ord

För att effektivisera sökningen är följande ord inte sökbara:

 • jfr
 • som
 • och
 • med
 • att
 • för
 • den
 • det
 • ngt
 • sig

Sökningar som ”och” eller ”den som” ger därför inga svar. Däremot går det bra att söka på dessa ord i kombination med annat ord, förutsatt att övriga ord innehåller minst tre bokstäver. Sökning på t.ex.: den totala går alltså bra.