Uppdateringsprojektet

År 2024 inleds uppdateringen av SAOB, ett tidsbegränsat projekt som finansieras av Svenska Akademien, Riksbankens Jubileumsfond, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Vitterhetsakademien och Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete.

Dagens ord

 

-HUVAD

 

Måndag 24 juni 2024

jubileumsbok

SAOB – en jubileumsbok

Detta är en antologi om ordboken med bidrag från ordboksmedarbetare, akademiledamöter, ordboksläsare samt SAOB-entusiasterna Sara Lövestam och Fredrik Lindström.

Ur förordet av Mats Malm, ständig sekreterare:
”Den historiska ordboken är en överväldigande, i det närmaste outtömlig källa till verbal precision, språklig variation, kulturhistoriska insikter, fascinerande överraskningar och oväntade sammanhang. SAOB inbjuder till upptäcktsfärder i en förunderlig värld, och den bok om en ordbok du här har framför dig är att betrakta som en insiktsfull och frikostig vägvisare.”

Finns att köpa där böcker säljs, eller att låna på ditt bibliotek inom kort.