Sök i tre ordböcker

Svenska Akademien lanserar webbplatsen svenska.se. Här kan du söka i tre ordböcker:

  • Svenska Akademiens ordlista
  • Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien
  • Svenska Akademiens ordbok

Dagens ord

Onsdag 18 juli 2018

 

SURIKAT

 

SAOB är inte SAOL

Den historiska ord­boken SAOB, som hittills utkommit i 37 band, för­växlas ibland med Svenska Akademiens ord­lista, SAOL, en ord­lista över dagens svenska.

bokbord
Foto: Björn Finnsdotter Minör

En historisk ordbok

Svenska Akademiens ord­bok, SAOB, är en historisk ord­bok som beskriver svenskt skrift­språk från 1521 till våra dagar.

Ordboken som kulturprojekt

Svenska Akademiens ordbok är ett av Sveriges största kultur­projekt någonsin. Ordboks­arbetet på­börjades kort efter att Svenska Akademien instiftats 1786, och har sedan 1883 bedrivits kon­tinuerligt vid redaktionen i Lund.
Läs mer under Historik.

Dina synpunkter är viktiga

Vi är mycket intresserade av vad du tycker om webb­platsen och dina syn­­punkter har stor betydelse för det fortsatta utvecklings­­arbetet. Lämna gärna
synpunkter här.