Kontaktinformation

fornamn.efternamn@svenskaakademien.se

Redaktionschef: Christian Mattsson
Huvudredaktörer: Bo-A Wendt och Bodil Rosqvist
Biträdande huvudredaktör: Pär Nilsson
Språkteknologiskt ansvarig: Karin Cavallin