Om webbplatsen

Detta är första versionen av en ny webbplats för Svenska Akademiens ordbok. Den innehåller alla hittills tryckta band av ordboken och omfattar uppslagsorden från A till och med bokstaven Å. Den nya versionen av SAOB kommer inledningsvis inte att ha samma sökmöjligheter som den tidigare versionen, men i gengäld är all text teckenrätt och möjlig att citera direkt från nätet.

Utvecklingsarbete

Webbplatsens funktioner utvecklas löpande. Just nu arbetar vi med att göra hänvisningar och källor klickbara. Framöver kommer det även att bli möjligt att söka inom enskilda informationskategorier, t.ex. språkexempel, definitioner, etymologier, bruklighet och fackområde.

Den tidigare webbplatsen

Den tidigare webbplatsen från 1997, kallad OSA (Om Svar Anhålles), utarbetades inom ramen för ett projekt vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet och innehåller uppslagsord t.o.m. bokstaven T. Webbplatsen finns fortfarande tillgänglig.

Digitalisering

Ordboksredaktionen inledde år 2011 ett arbete med att läsa in alla SAOB:s band till digitalt format vilket lett till att vi nu har en tecken­rätt digital version av ordboken.
De tidigaste banden, 1 t.o.m. 31, förelåg i tryckt format på papper och har digitaliserats i samarbete med Kompetenz­zentrum vid uni­versitetet i Trier. De senare banden, 32 och framåt, skrevs med hjälp av dator och förelåg således redan i digitalt format. Texten från alla band har sedan omvandlats till ett enhetligt format vilket använts bland annat för att skapa artiklarna på den här webb­platsen.

Indexering

Steg två i att digitalisera ordboken är den så kallade indexeringen, alltså att identifiera och märka upp information i den obehandlade digitala texten. Strukturer i texten som vi letar efter är till exempel:

  • Artikelns titel och ordklass
  • Formparentes
  • Etymologiparentes
  • Momentindelning
  • Särskilda förbindelser
  • Sammansättningar
  • Avledningar