Om webbplatsen

Webbplatsen lanserades 2016 och har sedan dess utökats med fler funktioner och omfattar i dag uppslagsord från A till och med Ö. Bokstäverna Ä och Ö kommer att publiceras 20 december 2023.

Den tidigare webbplatsen

Den tidigare webbplatsen från 1997, kallad OSA (Om Svar Anhålles), utarbetades inom ramen för ett projekt vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet och innehåller uppslagsord t.o.m. bokstaven T. Webbplatsen finns fortfarande tillgänglig.

Digitisering

Ordboksredaktionen inledde år 2011 ett arbete med att läsa in alla band till digitalt format vilket lett till att vi nu har en tecken­rätt digital version av ordboken. De tidigaste banden, 1 t.o.m. 31, förelåg i tryckt format på papper och har digitaliserats i samarbete med Kompetenz­zentrum vid uni­versitetet i Trier. De senare banden, 32 och framåt, förelåg redan i olika digitala format. Texten från alla band har omvandlats till ett enhetligt format vilket använts bland annat för att skapa artiklarna på den här webb­platsen.

Taggning

Steg två i att digitalisera ordboken är den så kallade taggningen, alltså att identifiera och märka upp information i den obehandlade digitala texten. Strukturer i texten som vi letar efter är till exempel:

  • Uppslagsord och ordklass
  • Ordformer
  • Etymologier
  • Momentindelning
  • Särskilda förbindelser, dvs. partikelverb
  • Sammansättningar
  • Avledningar

Länkning

Hänvisningar till andra artiklar eller inom en artikel har inte bara taggats, utan även länkats till varandra. Med ett enkelt klick kan man komma till den artikel eller det artikelavsnitt som hänvisningen går till.

Fullständiga uppgifter om källorna visas om man för muspekaren över källangivelsen. Om verket finns i digital version går en länk till en extern webbplats.