Publicerad 1898   Lämna synpunkter
-AKTIG ~ak2tig (a`ktig Weste), suffix.
Ordformer
(i ä. tid ofta skrifvet -achtig)
Etymologi
[fsv. -aktogher (-igh); liksom d. -agtig lånadt från det liktydiga mnt. -achtich; jfr nnt. o. holl. -achtig; af ä. mnt. -aftich, -haftich, motsv. t. -haftig, sv. -HAFTIG (jfr ä. nysv. MANAKTIG o. sv. MANHAFTIG; om växlingen af -KT- o. -FT- se under AKTER, adv.); afledd form af det liktydiga mnt. -haft, motsv. got. -hafts i audahafts, lyckliggjord, samt fht. o. t. -haft. Ordet anses vanl. vara identiskt med fht. haft, isl. haptr, fången, fånge, ett s. k. t-particip till ett verb, motsv. HÄFVA (se för öfr. HAFT, BEHÄFTAD), o. hafva grundbet. fastbunden (vid ngt). Enl. andra är -haft att fatta som ett t-particip med aktiv grundbet. till HAFVA. Se Tamm Etym. ordb., Vries 1: 753. Möjl. hafva äfv. andra faktorer bidragit till uppkomsten af de t. former, som ligga till grund för -aktig; jfr Grimm Deutsche gramm. 2: 383, Franck (under achtig), Vries 1: 570, Wilmanns Deutsche gramm. 2: 466]
suffix, ingående i l. bildande talrika adj., ss. DEL-, FABEL-, FEBER-, FEL-, FÖLJ-, FÖRDEL-, GUD-, HUSHÅLLS-, JÄF-, LIF-, LYD-, LÄR-, LÖGN-, LÖS-, NÖJ-, OJÄF-, REGN-, SKILJ-, SMÅ-, STÅND-, SÖMN-, TJÄNST-, TVIFVEL-, VAR-AKTIG m. fl. Oftast uttrycker detta suffix, att ngn l. ngt (med afs. på egenskaper l. handlingssätt) närmar sig l. liknar l. lägger i dagen l. är böjd för det, som gm grundordet angifves; med denna bet. ännu användt som bildningselement i spr.; särsk. fogadt till:
b) sbst., som betecknar ett ämne o. d. — jfr GLAS-, HINN-, HORN-, OLJ-, SALT-, SVAFVEL-, SVAMP-, TRÄ-, VATTEN-AKTIG m. fl.
c) adj., som betecknar färg l. (stundom) smak. — jfr BLÅ-, BRUN-, GRÅ-, GRÖN-, GUL-, HVIT-, RÖD-, SVART-AKTIG m. fl., äfvensom BITTER-, SÖT-AKTIG m. fl.
d) verbalstammar l. ock vbalsbst., som till formen sammanfalla med sådana; ofta i förklenlig l. nedsättande bet. — jfr FLADDER-, GRÄL-, KIF-, KRÅNGEL-, PLADDER-, SKRYMT-, SKVALLER-, SLADDER-, SLARF-, SLÖS-, SÖL-AKTIG m. fl.
Anm. De till a—d hörande adj. behandlas i ordboken i allm. ss. vanliga ssgr, under första ssgsleden.

 

Spalt A 871 band 1, 1898

Webbansvarig