Publicerad 1972   Lämna synpunkter
SKOJARE skoj3are2, m.||(ig.); best. -en, äv. -n; pl. =; pl. best. skojarna (VL 1893, nr 300, s. 3, osv.), äv. (numera nästan bl. i Finl.) skojarena (Læstadius 2Journ. 113 (1833) osv.) ((†) skojrarna Geijer Minn. 168 (1825, 1834)).
Ordformer
(förr äv. skoij-, skåj-)
Etymologi
[sv. dial. skojare; jfr d. skøjer, landstrykare, nor. skøier, skälm, landstrykare, nor. dial. skoier, skälm; sannol. av holl. schooier, landstrykare, tiggare, l. ostfris. schōjer, schōier, landstrykare, till schooien resp. schōjen (se SKOJA)]
1) (numera i sht i skildring av ä. förh.) motsv. skoja 1: kringflackande person (utan fast bostad l. fast arbete), landstrykare; särsk. ss. mer l. mindre nedsättande benämning på kringflackande person som livnär sig på tiggeri l. annan lågt ansedd l. ohederlig sysselsättning, särsk. handelsverksamhet (särsk. dels om hästskojare, dels om tattare l. zigenare); numera ofta med mer l. mindre tydlig anslutning till 3. Bonden köper Hästen af Skåjarn eller Hästprånglarn. Brauner Bosk. 42 (1756). (Eftersom) de så kallade Tattare eller Zigenare, oaktadt flere giorde anstalter, icke kunnat afhållas utur Riket ..; altså åligger Eder (dvs. landshövdingarna), at .. noga handhafwa de emot slike skojare tid efter annan utkomne författningar. PH 9: 115 (1769). Några hushåll hafva här .. (dvs. i Öregrund) borgarrätt, som aldrig vistas härstädes, utan stryka landet omkring och handla med hästar, glas och porslin samt vanligtvis äro kände under namn af skojare. Forsström Dagb. 134 (1801). Det är .. en gifven sak, att jag (dvs. norrlänningen) skulle få mindre för mina renstekar, om inga sörkörare (som forslade egna o. andras produkter till Sthm), eller, som de ock heta, skojare funnes; derföre lefve skojarena! Læstadius 2Journ. 113 (1833). Skojarna med de små raggiga hästarna och de smutsiga vagnarna var (från Östmark). Lagerlöf Höst. 111 (1933). Fara ikring på vägarna som äkta skojare. Östergren (1939). — jfr HÄST-, MARKNADS-SKOJARE.
2) (†) motsv. SKOJA 2: person som väsnas l. är högljudd, skrikhals l. skränfock l. dyl. Åt fanders med honom, den förbannade skojaren ..; maken att wara ful i truten fins icke i hela England. Hagberg Shaksp. 3: 296 (1848; eng. orig.: swaggering rascal). Cavallin (1876).
3) (ngt vard.) motsv. SKOJA 3: person som förfar ohederligt l. bedrägligt l. skrupelfritt; bedragare l. svindlare; äv. oeg. l. bildl. Var fin! du ärans skojare. / Odödlighetens lillepytt! Thorild (SVS) 1: 110 (1783; riktat till J. H. Kellgren). De skrifvande skojrarna lemna ingenting i fred och besudla allt. Det födes nu för tiden ej en tanke, som ej genast blir öfverfallen, uppäten och vidare expedierad af tusende, som icke tänkt den eller kunna tänka den efter. Sådant kallas Litteraturens förkofran. Geijer Minn. 168 (1825, 1834). Felix (till Mary Meng). .. Lev bland gycklare och skojare! Du kommer ej i sämre sällskap än det Mengska. Bergman Patr. 57 (1928). En taxeringsnämnd kan inte fullgöra sina uppgifter, om den inte städse förutsätter att samtliga deklaranter är skojare och bedragare. Gustaf-Janson ÖvOnd. 36 (1957). — jfr HÄST-, KLOCK-, ÄRKE-SKOJARE m. fl.
4) (ngt vard.) motsv. SKOJA 4: person som skojar l. är benägen för att skoja. Klint (1906). En oförbätterlig skojare, som skämtar med allt och alla. Östergren (1939).
5) [jfr 3, 4] (ngt vard.) med förbleknad bet., skämts. l. ss. smekord (i sht i tilltal): ”rackare” l. filur l. spjuver l. kanalje l. dyl. En söt och dugtig pojke kungen är, / .. Jag håller af den söta skojaren. Hagberg Shaksp. 4: 77 (1848; eng. orig.: I love the lovely bully). Skål på er, skojare! Engström Äfv. 47 (1908). Akta dej, din lille skojare, att jag inte blir arg på dej! Östergren (1939).
Ssgr: (3) SKOJAR-, äv. SKOJARE-AFFÄR. (ngt vard.) affär (se d. o. 4) som skojare gör l. vari skojare är(o) inblandad(e), ohederlig affär; äv. konkret, = skoj-affär. SDS 1894, nr 535, s. 2. IllSvOrdb. (1955; äv. konkret).
(2, 3) -BLAD. särsk. (†) till 2, om rabulistblad l. dyl. Beskow (1834) i 3SAH XL. 2: 263.
(3) -BOLAG~02 l. ~20. (ngt vard.) bolag (se bolag, sbst.2 3) vars verksamhet kännetecknas av skojarmetoder. NordRevy 1895, s. 497.
-BYKE. av skojare bestående byke.
1) (numera i sht i skildring av ä. förh.) till 1. Almqvist TreFr. 3: 121 (1843).
2) (ngt vard.) till 3. Engström Kryss 191 (1912).
(3) -FARTYG~02 l. ~20. (ngt vard.) skojares fartyg. Runeberg 4: 161 (1833).
(3) -FIRMA. (ngt vard.) jfr -bolag. Lundell (1893).
-FÖLJE.
1) (numera i sht i skildring av ä. förh.) till 1; jfr följe 3 o. -byke 1. Holmberg 2: 80 (1795). Ett skojarfölje hemsökte häromdagen vår socken. Östergren (1939).
2) (numera bl. tillf.) till 3: följe (se d. o. 3) l. samling av skojare. Björkman (1889).
-FÖRETAG~102, äv. ~200. (ngt vard.) jfr företag 4 o. -bolag. IdrBl. 1935, nr 55, s. 5.
(1) -GLAM. (i vitter stil, tillf.) skojares glam. Lagerlöf Troll 2: 257 (1921).
(1) -HOP. (numera i sht i skildring av ä. förh.) jfr -byke 1. Stiernstolpe Blumauer 1: 7 (1813; oeg., om vindar).
(1) -HUSTRU. (numera i sht i skildring av ä. förh.) skojares hustru; jfr -kvinna. Lagerlöf Berl. 2: 259 (1891).
(3) -HÅLA. (vard.) om håla (se håla, sbst. 2 b) som är tillhåll för skojare l. om usel bostad där skojare bo(r). Världens absolut värsta skojarhåla (dvs. Port Said). Jacobsson HavVag. 126 (1933). Martinson Kvinn. 141 (1933; om bostad).
(3) -KNEP. (ngt vard.) jfr knep, sbst.1 II, o. -metod. Hagberg Aristoph. 22 (1834).
(1) -KVINNA. (numera i sht i skildring av ä. förh.) jfr skojerska 1 o. -hustru. Lagerlöf Berl. 2: 260 (1891).
(1) -KÄRING. (i sht förr) jfr -hustru. TurÅ 1910, s. 108 (om tattares hustru).
(3) -LIGA. (ngt vard.) jfr liga II 4. Nordström Landsortsb. 51 (1911).
-LIV.
1) (numera i sht i skildring av ä. förh.) till 1: (för skojare utmärkande) oordentligt liv (se d. o. I 3), särsk. kännetecknat av oväsen l. uppträden l. spektakel. Geijer Brev 242 (1828). I Kattebohult bor det tattarepack, / .. och där är det rackel och snatter och snack / och skojarelif, må ni tro. Fröding Guit. 52 (1891).
2) (ngt vard.) till 3: liv (se d. o. I 3) som skojare lever. IllSvOrdb. (1955).
(3) -METOD. (ngt vard.) metod kännetecknande för skojare; jfr -knep. NDag 1948, nr 244, s. 2.
(3) -MÄSSIG. (ngt vard.) som anstår l. kännetecknar skojare. GHT 1895, nr 282, s. 2.
-PACK.
1) (numera i sht i skildring av ä. förh.) till 1; jfr pack, sbst.1 3, o. -byke 1; äv. oeg. l. bildl. Stridsberg Friman 47 (1798; oeg.).
2) (ngt vard.) till 3; jfr -byke 2; äv. oeg. l. bildl. Hagberg Aristoph. 41 (1834). PDAAtterbom (1850) i MolbechBrevveksl. 3: 73 (oeg.).
(1) -PISKA. (förr) av skojare (ss. vapen) använd piska l. dagg l. dyl. GHT 1844, nr 1, s. 2 (1843); jfr Därs. 1956, nr 201, s. 3.
(1) -POJKE. (numera i sht i skildring av ä. förh.) pojke som är (son till) en skojare. Högberg Vred. 2: 250 (1906).
(3) -ROTEL. (i sht i vissa kretsar, ngt vard.) inom kriminalpolisen: rotel (se d. o. 4) för ärenden rörande bedrägerier o. d., bedrägerirotel. Kuylenstierna PolBer. 143 (1945).
(1) -ROTVÄLSKA~020. (numera bl. tillf.) av skojare talad rotvälska (se d. o. 1, 2); jfr -språk. Arnell Smith Brambl. 1: 88 (1827).
(1) -SJANA. (mera tillf., vard.) ”sjana” av skojarsläkt. Engström Milst. 98 (1929).
(1) -SLÄKT. (numera i sht i skildring av ä. förh.) av skojare bestående släkt. Engström Adel 248 (1923).
(1) -SPRÅK. (numera i sht i skildring av ä. förh.) av skojare använt hemligt språk; jfr -rotvälska o. rommani. Nilsson PrimRel. 151 (1911).
(3, 4) -STRECK. (ngt vard.) streck (bovaktigt l. okynnigt tilltag l. dyl.) l. rackartyg (se d. o. 1, 3) utfört av l. kännetecknande för skojare. KarlstT 1898, nr 2099, s. 2.
-SÄLLSKAP~02 l. ~20.
1) (numera i sht i skildring av ä. förh.) till 1: sällskap bestående av skojare; äv. oeg. l. bildl. Järta (1826) i 3SAH XL. 2: 96 (bildl.).
2) (†) till 2: högröstat l. bråkigt sällskap. Hagberg Shaksp. 3: 296 (1848; eng. orig.: swaggering companions).
3) (ngt vard.) till 3: sällskap bestående av skojare. Lundström Jörgenb. 122 (1895).
(1) -TYG. (†) sällskap l. följe av skojare. CIHallman 265 (1778).
(1) -TÖS. (numera i sht i skildring av ä. förh.) flicka av skojarsläkt. Lagerlöf AnnaSv. 342 (1928).
(1) -UNGE. (numera i sht i skildring av ä. förh.) barn till skojare. HH XXXII. 2: 265 (1784).
(1) -VAGN. (numera i sht i skildring av ä. förh.) skojares vagn. TurÅ 1910, s. 107.
Avledn.: SKOJARAKTIG, adj. som erinrar om skojare(s).
1) (numera bl. tillf.) till 1. Nordforss (1805).
2) (ngt vard.) till 3. Atterbom (1839) i 3SAH 51: 143.
Avledn.: skojaraktighet, r. l. f. till skojaraktig 1 l. numera vanl. (ngt vard.) 2; äv. konkretare, om skojaraktig handling o. d. Weste FörslSAOB (c. 1815).
SKOJERSKA, f. [jfr skoja]
1) (numera i sht i skildring av ä. förh.) till 1: landstrykerska l. tatterska o. d. (som ägnar sig åt mer l. mindre ohederlig l. omoralisk verksamhet); äv. oeg. l. bildl.; jfr skojar-kvinna. Många predikade emot .. (Cofféa”, kaffets gudinna) och hennes dyrkan, och sjelfva Esculap utropade henne för en skojerska, en landstrykerska, som borde utdrifvas. CIHallman SSkr. 422 (1794). Högberg Vred. 2: 254 (1906).
2) (ngt vard.) till 35: kvinnlig skojare. Petersens Austr. 51 (1924). En rikti liten skojerska ä du! Östergren (1939). Skojerskan påstod att hennes make skulle komma upp samma dag vid 15-tiden med pengarna. Under tiden bad hon att få låna 44 kr för att betala en räkning. DN(B) 1960, nr 23, s. 5.

 

Spalt S 4456 band 26, 1972

Webbansvarig