Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSLATERA tran1slate4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[liksom t. translatieren, av mlat. translatare, till lat. translatio (se TRANSLATION). — Jfr TRANSLAT, sbst.2]
1) (numera mindre br.) överföra (ngt) till annan plats (i kyrka) l. till skrin; i sht i fråga om förh. i den romersk-katolska kyrkan, med avs. på reliker; jfr TRANSFERERA 1 a. Under Pipin den lille translaterades relikerna efter S. Germain, biskop av Paris. Backman RelDans. 117 (1945). Herzl-berget (i Jerusalem), minnet över sionismens skapare. Dit translaterades Theodor Herzls ben 1949. SvD(A) 18 ⁄ 4 1965, s. 4.
2) (numera bl. tillf.) översätta (ngt); förr särsk. i förb. med prep. ; äv. utan obj.; jfr TRANSFERERA 3, TRANSPORTERA 4 c. Skole sändes copier aff the tree translaterede Moschowsche breff. RP 1: 167 (1629). Beswär, olägenhet och omkostnad .. med ryska språketz translaterande. 2BorgP 3: 54 (1726). Fruchta ej för Siegesbeck, jag skall swara alt sielf .. allenast Bror behagar translatera. MennanderBr. 2: 309 (1738). Pufendorffs bok Inledning till svenska historien, som nu är translaterad på svenska. Benzelstierna Cens. XIX (1884). En vacker ny svensk edition af Gulliver, illustrerad af Staynes och translaterad af Ernst Lundquist. Mattsson VSkr. 6: 101 (1918).

 

Spalt T 2314 band 35, 2007

Webbansvarig