Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TRADERA trade4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[av t. tradieren, överlämna, av lat. tradere, av trans- (se TRANS-) o. dare, giva (se DATUM). — Jfr EXTRADERA, TRADITION, TRADUCERA]
1) jur. överlämna (fysiskt föremål) i samband med köp l. lega l. pantsättning o. d.; särsk. i p. pf., med obj. betecknande pant. Vanligen traderades .. varan mot värdet, så snart aftalet skett. Nordström Samh. 2: 677 (1840). Utövning av panträtt i lösegendom, traderad pant, hindras ej av konkurs. Hernberg Rättsh. 562 (1922). Beträffande individuellt bestämd egendom, som verkligen givits till ägo och traderats, har givaren .. gjort en juridisk uppoffring. SvJuristT 1937, s. 297. Ett köpeavtal beträffande en stulen sak, som icke följts av sakens traderande, bedömdes sålunda icke som fullbordat tjuvgömmeri. 1NJA 1956, s. 121.
2) i fråga om att muntligt l. skriftligt överföra l. förmedla l. vidareföra (ngt) till eftervärlden; särsk. med avs. på (kulturell) kunskap l. erfarenhet l. lära l. sägen o. d.; ofta i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv., stundom liktydigt med: nedtecknad; ss. vbalsbst. -ing äv. konkretare, om enskild omgång av överföring l. förmedling. Man längtade (i Sv.) efter ett helgon, hvars dyrkan man kunde sätta i samband med egna eller från äldre generationer traderade upplefvelser och erfarenheter. KyrkohÅ 1902, s. 70. På samma sätt vårdades och traderades vidare en rad iakttagelser om örter och salter och metaller och matematiska formler. Wetter Hellenism. 57 (1926). Det är .. (intressant att) traditionen rörande .. sagor, sägner och memorat, visor etc., synnerligen ofta traderas ej från föräldrar till barn utan från far- och morföräldrar till barnbarnen. Rig 1933, s. 147. (Gamla testamentets) innehåll har i äldre tider traderats muntligt; den nedskrivna texten är en skapelse av den judiska församlingen i efterexilsk tid. SvTeolKv. 1936, s. 381. Den tillförlitligaste traderade texten. Risberg FredmEp. 33 (1941). Arvet från antiken traderades endast till en del, särskilt genom den medeltida mohammedanska världens vetenskap. Örtengren LUByggn. 88 (1951). Den bundna formen (i en skaldedikt) garanterar .. på ett helt annat sätt än en prosaframställning tillförlitlighet i traderingen. Carlsson o. Rosén SvH 1: 52 (1962).

 

Spalt T 2189 band 35, 2006

Webbansvarig