Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TRADIS tra4dis, äv. trad3is2 l. tra3dis2, r.
Etymologi
[bildat till TRADITIONALISM (liksom funkis till funktionalism) efter mönster av andra bildningar medelst suffixet -is]
(numera bl. tillf.) om (strävan efter) upprätthållande l. bevarande av det traditionella o. hävdvunna (inom arkitektur l. design l. stil o. d.), traditionalism; ofta motsatt: funktionalism, ”funkis”; stundom övergående i adjektivisk anv. SvD(A) 24 ⁄ 10 1931, s. 12. Kyrkans andliga arkitektur behöver sannerligen mera av funkis än tradis. GbgP 1947, nr 36, s. 6. Vad kulturen beträffar så säger sydlänningarna att vi är ”tradis”. Vi är inte moderna kan tänka. ST(A) 3 ⁄ 8 1948, s. 7. Funkis mot tradis var (på 1930-talet) de båda läger som i dagstidningar och fackpress kämpade mot varandra och på arkitektkontoren hade man heta diskussioner om dessa trosfrågor. SvD 4 ⁄ 9 1982, s. 12. Tradis och funkis. Teleman TradFunk. (2003; titel).

 

Spalt T 2191 band 35, 2006

Webbansvarig