Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EXTRADERA äk1strade4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; EXTRADITION (se avledn.).
Etymologi
[av t. extradieren l. fr. extrader, ytterst av lat. ex, ut (se EX-), o. tradere, lämna (se TRADERA)]
1) (†) kansl. med avs. på offentlig handling, dom etc.: utlämna, utgiva. Kongl. Maij:tz Instruction .. (är icke) worden extraderat till alle Bookhollare. LReg. 404 (1662). Cavallin Herdam. 2: 96 (1855). — (†) närmande sig bet.: göra utdrag, utdraga. Hvilket utur Protocollet extraderas. 2RARP 4: 307 (1727).
2) (föga br.) jur. med avs. på brottsling l. dyl.: (i kraft av rättslig överenskommelse) utlämna (i sht till främmande makt). Schulthess (1885).
Avledn.: EXTRADITION, r.
1) (†) kansl. till EXTRADERA 1: utlämning (av offentlig handling l. dyl.). Extraditionen af richsdagzbeslutet. RARP 9: 184 (1664). BL 6: 96 (1840).
2) (föga br.) jur. till EXTRADERA 2: (rättslig) utlämning (av brottsling o. d.). Forssell i 3SAH 3: 472 (1888).

 

Spalt E 874 band 7, 1922

Webbansvarig