Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TIDSKRIFT ti3d~skrif2t, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(tid- 1807 osv. tide- 1755. tids- c. 18001842)
Etymologi
[liksom dan. o. nor. tidsskrift av t. zeitschrift; av TID o. SKRIFT, sbst.1]
1) (†) tidebok (se TIDE-BOK 2). Om .. Ogg eller Oggus Chan tala alla Orientaliska Tide-skrifter. 1VittAH 1: 98 (1755).
2) om periodiskt utkommande tryckalster som (vanl.) behandlar frågor inom visst l. vissa fack- l. intresseområde(n); särsk. i namn på sådana tryckalster; jfr JOURNAL 2, MAGASIN 5, TIDNING 2 a. Finsk tidskrift. Filosofisk Tidskrift. Fotografisk Tidskrift. Litterära, tekniska, vetenskapliga tidskrifter. Pasqviller och Tidsskrifter utströmmade sedan detta fria regeringssättet kommit i fullt flor .. vid 1727 års Riksdag. HSH 7: 295 (c. 1800). Enligt beslut .. att förbereda utgifvandet af en medicinsk tidskrift, afsändes .. till flere af landets läkare, en rundskrifvelse rörande denna angelägenhet. Hygiea 1875, s. 654. En stor mängd ofta värdefulla uppsatser finnas i tidningar och populära tidskrifter. Nilsson FestdVard. 8 (1925). Med tidskrift avser .. 1968 års litteraturutredning .. en periodisk publikation som utges med mer än ett nummer per år och högst ett nummer per vecka. FrDepartNämnd. 1970, s. 462. — jfr FACK-, KONST-, KULTUR-, LANTBRUKS-, MISSIONS-, MÅNADS-, RADIO-, SCHACK-, SKOGS-, SKOL-, SPORT-, STUDENT-TIDSKRIFT m. fl.
Ssgr (till 2): A: TIDSKRIFT-NUMMER, -RUM, -SAMLARE, se B.
B: TIDSKRIFTS-ARTIKEL. jfr artikel II d γ o. -uppsats. Strindberg NRik. 179 (1882).
-BESTÅND. jfr bestånd 11 c. Bibliotekets naturvetenskapliga bok- och tidskriftsbestånd. Fatab. 1964, s. 269.
-FLORA. jfr flora 3 b. Direkt felaktigt är det .. att påstå, att denna makalösa tidskriftsflora icke skulle haft inflytande på de bredare lagren. Ahlgren Veckopr. 65 (1940).
-FÖRETAG~102, äv. ~200. företag (se d. o. 3) som består i l. avser tidskriftsutgivning; äv. (o. i sht) konkretare, om företag som bedriver tidskriftsutgivning (jfr företag 4). Ännu kan i Sverige .. intet .. litterärt tidskriftsföretag bära sig, utan offentligt understöd. 3SAH LV. 2: 63 (1836). Majoriteten i Daily Herald hade övertagits av det stora tidskrifts- och tidningsföretaget Odhams Press. Bjurman 3Statsm. 94 (1935).
-FÖRLAG. jfr förlag, sbst.2 6 c. SAOL (1950). (Han) pekar på att många tidskriftsförlag går mycket bra. DN 4 ⁄ 10 2002, s. C7.
-HYLLA. hylla för l. med tidskrifter. SAOL (1950).
-HÄFTE. jfr häfte, sbst.3 SAOL (1900). Att berätta om produktionen .. skulle fordra en bok snarare än ett tidskriftshäfte. Form 1948, s. 149.
-LITTERATUR. jfr litteratur 3. Omkring 4,000 kronor (användes) till den allt jemt växande tidskriftslitteraturen. BtRiksdP 1878, I. 1: nr 1, Bil. 7, s. 18.
-NUMMER. (tidskrift- 1941. tidskrifts- 1950 osv.) nummer (se d. o. 7 a) av tidskrift. Ett av den amerikanska läkarföreningens tidskriftnummer för oktober 1941. SvDÅb. 19: 118 (1941).
-ORGAN. jfr organ 4 d. Fornv. 1943, s. 10.
-PRESS. om den del av pressen (se press, sbst.1 5) som omfattar tidskrifter. 2SAH 59: 170 (1884).
-PROJEKT. 3SAH LVII. 3: 63 (1830). Simbolul var det stora tidskriftsprojekt som (dadaisten) Tristan Tzara startade hösten 1912. DN 11 ⁄ 4 2000, s. B5.
-REDAKTION. jfr tidnings-redaktion. Dædalus 1960, s. 116. Just nu befinner vi oss i en gråzon, där det på tidnings- och tidskriftsredaktioner noggrant övervägs vad som passar sig och inte. DN 25 ⁄ 9 2001, s. B1.
-REDAKTÖR. jfr tidnings-redaktör. Från och med 1895 har han varit bosatt på Island såsom tidningsman och tidskriftsredaktör. SkrSamfSvIsl. 2: 2 (1932).
-RUM. (tidskrift- 1877. tidskrifts- 1929 osv.) för (förvaring o.) läsning av tidskrifter avsett rum. Den dagliga expeditionen, omfattande allmänhetens betjenande .. i tidskriftrummet. BtRiksdP 1877, I. 1: nr 1, Bil. 7, s. 9.
-SAMLARE. (tidskrift- 1955 osv. tidskrifts- 1988 osv.) behållare för l. med tidskrifter o. d.; jfr samlare 1 c. Nu behöver inte längre Era tidskrifter ligga och bli skamfilade på bord och i lådor! Samla dem i Esseltes praktiska tidskriftsamlare. SDS 1 ⁄ 11 1955, s. 13.
-STOCK. (numera mindre br.) jfr stock, sbst.1 8, o. -bestånd. Dahl BibliotHb. 2: 244 (1931).
-STÖD. särsk. om statligt ekonomiskt stöd till tidskrifter. Tidskriftsstöd utgår i form av grundbidrag, projektbidrag eller stödköp. SFS 1971, nr 681, s. 1.
-UPPSATS~02 l. ~20. uppsats i l. för tidskrift; jfr -artikel. NFMånKr. 1938, s. 399.
-UTGIVARE. utgivare av tidskrift. Warburg Snoilsky 226 (1905).
-ÅRGÅNG~02 l. ~20. om de under ett visst år utkomna numren av en viss tidskrift. Ett referensbibliotek på c. 1,400 band utom löpande tidskriftsårgångar. Walde SvBiblHist. 200 (1931).

 

Spalt T 1082 band 34, 2004

Webbansvarig