Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TEOLOGISERA te1ologise4ra l. te1ω-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Ordformer
(förr äv. th-, -c-)
Etymologi
[jfr t. theologisieren, eng. theologize, fr. théologiser; av mlat. theologizare, avledn. av TEOLOGI]
(på grundval av ngt) framställa l. formulera (en) teologi; göra teologi av ngt l. behandla ngt ur teologisk synvinkel l. ss. en teolog; äv. allmännare: tala om l. diskutera teologi. Sylvius Mornay 538 (1674). Ni hade så Theologicerat min lilla Philosophiska afhandling .. at hvarken min inskränkta tid .. eller sluteligen fredlighet .. tillåtit mig at lämna Er et .. afpassadt svar. Kellgren (SVS) 4: 199 (1781). Våra theologiserande geologer hafva felaktigt slutit till en afsigtlig tillintetgörelse af en art och nyskapandet af en annan genom Skaparens mäktiga vilja. Sundström Rolle Darwin 48 (1870). Det teologiserades på torgen och gatorna .. med en ifver och en hetsighet, som kom folket att glömma allt annat. Rydberg KultFörel. 4: 266 (1887). Meningen i jungiansk variant är inte fästbar på papper. Den går inte att avgränsa och teologisera. SvD 15 ⁄ 9 1996, s. 30.

 

Spalt T 836 band 34, 2004

Webbansvarig