Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUBSKRIPTION sub1skripʃω4n, r. l. f. (l. m.); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(-scrib- 1778. -skrip- (-sc-) 1577 osv.)
Etymologi
[jfr t. subskription, eng. subscription, fr. souscription; av lat. subscriptio (gen. -ōnis), vbalsbst. till subscribere, underskriva (se SUBSKRIBERA)]
1) (†) motsv. SUBSKRIBERA 1: namnteckning, underskrift; äv. om handlingen l. förhållandet att underskriva, underskrivande; äv. konkret, om handling l. dokument försedd med namnunderskrift(er). Och war sa(m)me bref m(ed) H.K.M:tz kongligh subscription och secrett bekreftiget och förseglet. 2SthmTb. 5: 230 (1577). OxBr. 11: 647 (1633; om handling med underskrift). Och wille wij .. detta, medh samptlige wåre Nampns Subscription verificera och confirmera. BoupptSthm 1673, s. 781 a, Bil. (Han) lofte mig äfven besörja om subskription för borgen af min skuld till Lilljewalch. Hæggström Arbetsliv 81 (1838). Ekbohrn (1904).
2) motsv. SUBSKRIBERA 2: subskribering; i fråga om moderna förh. i Sv. numera bl. om subskribering på bok l. bokverk l. tidskrift o. d. (jfr PRENUMERATION 2); förr äv. dels om insamling av penningmedel l. penningbidrag, dels övergående till att beteckna penningbidraget. Nordencrantz Arc. 272 (1730; i pl., i fråga om insamling av kapital för understöd av fisket). Ferrner ResEur. 265 (1760; om insamling av penningbidrag). Inga flere Exemplar (av en bok) blifwa uplagde än som genom .. Subscription til nästa månads slut betingas. DA 1771, nr 18, s. 3. Görvell går här och samlar suhscriptioner (sannol. fel för sub-) för en änka i Göttingen, som Liedner filouterat. Kellgren (SVS) 6: 109 (1782). En årlig subscription af 5, 3 eller 2 guinéer. Hygiea 1842, s. 559. 3Saml. 16: 101 (1935; i fråga om större bokverk). År 1823 igångsattes en subskription för att bekosta resandet av ett monument över Bellman. Fatab. 1939, s. 192. — jfr NATIONAL-SUBSKRIPTION. — särsk.
a) motsv. SUBSKRIBERA 2 a (o. b), i uttr. subskription på (förr äv. för) ngt. Kellgren (SVS) 4: 227 (1781: för). När Wallin .. i början av 1806 .. upptog subskription på sina latinska översättningar, var det (osv.). ÅbSvUndH 81 B: 23 (1950).
b) (†) i uttr. taga subskription l. öppna (en) subskription, ordna l. sätta igång med (en) subskription. Med detta verk är .. nu så vida hunnit att man kan öpna en subscription å det första häftet. Schück VittA 6: 145 (i handl. fr. 1787). Weste FörslSAOB (c. 1817: Taga). Öppna subskription på ngt. Cannelin (1921; äv. i uppl. 1939).
3) (i fackspr.) i slutet av antik handskrift utskriven uppgift om innehåll, författare, skrivare m. m. Friesen o. Grape CodArg. 72 (1928).
Ssgr (till 2 utom i ssgn -lista): SUBSKRIPTIONS-ANMÄLAN~020. jfr anmälan 2 a. KrigVAT 1835, s. 113.
-BOK. (i sht förr) bok i vilken subskriptioner (subskribenters namn m. m.) samlas. PH 5: 3500 (1753).
-INBJUDAN~020. jfr inbjuda 2. WoH (1904). Werin Ekelund 1: 127 (1960).
-INBJUDNING~020. (numera föga br.) subskriptionsinbjudan. Beskow i 3SAH XLVIII. 2: 68 (1840).
-KAPITAL. gm subskription tecknat kapital (se kapital, sbst.1 2). PH 5: 3500 (1753).
-LISTA. jfr lista, sbst.2 c.
1) (†) till 1, om ett slags namnlista över personer. PT 1791, nr 10, s. 2.
2) till 2: lista på vilken subskribenter antecknar sina namn (o. ev. betalning). Nordencrantz Arc. 281 (1730). Genom subskription inom landet .. står hvar och en fritt att å en subskriptionslista teckna sig antingen för ett visst antal obligationer eller för en viss anpart af lånet. Fliesberg Handel. 101 (1891). Subskriptionslistorna till förmån för fattiga badgäster. Jacobowsky Gustafsb. 52 (1958).
-PLAN. (numera bl. tillf.) plan (se plan, sbst.1 II 2) för subskription; förr äv.: subskriptionsanmälan. Kellgren (SVS) 5: 566 (1792). Jungberg (1873; om anmälan). Johansson Dagb. 2: 256 (1888).
-PRIS. vid subskription gällande (lägre) pris. HH XXXII. 1: 6 (1773).
-VERK. bokverk som utbjuds gm subskription. AB 18⁄11 1897, s. 4.

 

Spalt S 14368 band 32, 1997

Webbansvarig