Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPARLAKAN spa3r~la2kan l. spar3~la2kan l. sparla4kan, sbst.2, förr äv. SPÄRRLAKAN, n. (Psalt. 104: 2 (öv. 1536) osv.) ((†) r., Nordström o. Dahlander ÖrebroSl. 143 (i handl. fr. 1589), BtÅboH I. 9: 33 (1637)); best. -lakanet (BtÅboH I. 3: 37 (1624) osv.) ((†) -laka’t TRudeen Vitt. 199 (c. 1690; i vers)); pl. = (GripshR 1595, s. 138, osv.); pl. best. -lakanen (Spegel GW 266 (1685) osv.), vard. äv. -lakana (ConsAcAboP 1: 346 (1648)) ((†) -lakarne (BoupptSthm 1685, s. 398 b)); förr äv. SPARLAK, sbst.2, n.; anträffat bl. i pl. =; förr äv. SPARLAKA, sbst.
Ordformer
(spa- c. 17041854. spaar- 1686. spal- 16091775. spar- 1536 osv. sparr- 16391931. sparre- 1595. sperr- 1835. spärr- 1792. -lackan (-en) 15891686. -lackarne, pl. best. 1685. -lak c. 1660. -laka c. 1700. -lakan (-aak-, -ac-, -ann, -en, -enn) 1536 osv.)
Etymologi
[fsv. sparlakan, sv. dial. sparrlakan; jfr fd. spærlaghen, d. dial. sparlagen, spærlagen, fvn. sparlak(an), nor. dial. sparlakjen; av mlt. sparlaken, sperlaken (motsv. mht. sperlack(en), t. sperrlaken), av spar(r)en, sper(r)en, spänna ut (se SPARRA, v.1, o. SPÄRRA, utspreta o. dyl. o. LAKAN; med avs. på formen -lak jfr mht. lach, kortform för lachen, motsv. mlt. laken (se LAKAN); med avs. på formen -laka jfr sidoformen nysta till nystan]
1) (utom i ssgn SPARLAKANS-LÄXA numera nästan bl. i skildring av ä. förh.) (skjutbart, prydande) omhänge till stolpsäng o. dyl. l. (gardin)liknande förhänge till (skåp)säng, sänggardin; äv. dels: (stor, prydande) vägg- l. takduk, dels om (duk använd ss.) förhänge l. omhänge till annat än säng; äv. bildl. Tu offuerskyler tich med liws såsom med en clädnat, tu vthbredher himlana såsom itt sparlakan. Psalt. 104: 2 (öv. 1536; Bib. 1541: itt Tapeet; Bib. 1917: ett tält). 1 sparlakan för altaret. Forssell Hist. 1: 213 (cit. fr. 1539). 1 gl Sparlakan med Stångh. BoupptSthm 13/6 1655. Ändtlig, trött af vägens möda, / du (dvs. solen) sjunker ner ifrån din höjd, / och qvällen drar det rosenröda / sparrlakanet för Gudars fröjd. Tegnér (WB) 5: 41 (1824). En badstuga, försedd med ugn och badkar af träd, hvilka stundom voro tälltade, d. v. s. öfvertäckta med sparlakan. Holmberg Nordb. 225 (1852). På morgonen drogo vi nästan allesammans samtidigt undan .. sparlakanen och kappades att komma till tvättbordet i (järnvägs-)vagnens ena ända. Lagergren Minn. 8: 106 (1929). (Lågstugans tak) överkläddes (vid fest) med takdräkt eller sparlakan, d. v. s. långa linnedukar med lister i konstig hålsöm samt knytningar och fransar. HantvB I. 1: 411 (1934). — jfr DAMAST-, HALVSIDEN-, KASSIANS-, KATTUNS-, LIGATUR-, LINNE-, LÄRFTS-, MACKEJ(S)-, MOHÄR-, PAULUNS-, PAVILJONG-, PAVILJONSSÄNG-, PELINGS-, PERPETUANS-, POPLIN(S)-, RASK-, RESESÄNG-, SAJENS-, SAMMETS-, SARS-, SILKES-, SILVERDUKS-, SKILLERTS-, SÄNG-SPARLAKAN m. fl.
2) (†) om överkast av lakansväv? Til hwar och en af desza (lasaretts-)sängar bestås .. 3 par lärftslakan och en filt, samt desutom sparlakan af blått lärft å alla sjuksängarne. PH 14: 137 (1788).
Ssgr (till 1): A (†): SPARLAKS-LÄXA, se C.
-TRYCKANDE. om verksamheten l. yrket att trycka mönster o. d. på sparlakan. VDAkt. 1663, nr 487 (: sparlakz tryckiande).
B (†): SPARLAKAN-RING, -SÄNG, se C.
C (utom i ssgn sparlakans-läxa numera nästan bl. i skildring av ä. förh.): SPARLAKANS-FÖRLÅT~02 l. ~20. sängförhänge, sparlakan. Västerb. 1934, s. 66.
-GARDIN. sänggardin, sparlakan. Lundgren SkildStig. 138 (1939).
-JÄRN. järnstång till säng för upphängande av sparlakan? 3 stycker lössa Glaass. 3 stycker Sparlakansjärn. BtÅboH I. 8: 204 (1635).
-LÄXA. (-lakans- c. 1710 osv. -laks- 1724, 1725) [jfr t. gardinenpredigt, eng. curtain lecture, båda: sparlakansläxa] (skarp) läxa (se läxa, sbst. 8) som en hustru ger sin make bakom sparlakanet; äv. allmännare (skämts.): (skarp) tillrättavisning l. uppsträckning o. d. Kolmodin QvSp. 1: 96 (c. 1710, 1732). Wi wete ej utaf, förr än wi blifwit gifta, / Den Sparlaks Läxan, som de Gifte plägar skrifta. Eldh Myrth. 82 (1724, 1725). Jag smög mig ifrån hustru min medan hon ännu sof, för att slippa min sparlakanslexa! Hedberg Lej. 45 (1868). (Hunden) Watson stod i tamburen i fullt raseri. Han skällde den fruktansvärdaste sparlakansläxa, och så körde han mig på dörrn. Carlsson 4711 32 (1921).
-RING. (-lakan- 1553) ring med vilken sparlakan fästes på stång o. d. ArkliR 1553, avd. 4.
-STÅNG. stång (av trä l. metall o. d.) på vilken sparlakan fästes. Mont-Louis FrSpr. 225 (1739).
-STÄLLNING. jfr -stång. 1 Säng med Spalakansställning och omhängen. BoupptVäxjö 1854. Därs. 1886.
-SÄNG. (sparlakan- 1933. sparlakans- c. 1771 osv.) säng med sparlakan. Bellman (BellmS) 1: 217 (c. 1771, 1790). I hörnet närmast fönstret stod en sparlakansäng, skranglig och skamfilad, men gardinerna voro rena och prydliga. Juel ProstD 196 (1933).
-TEN. (†) (smal) sparlakansstång. Lind (1738, 1749).
-TYG. Anna Frijses (köpte) för henne ett gement sparlakans tyg af dantziger linne uthi blått och huijtt. HalmstDomb. 1: 269 (1683).
-VÄV. jfr -tyg. Orrelius (1797).

 

Spalt S 9189 band 29, 1983

Webbansvarig