Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PERPETUAN, n.; pl. (möjl. äv. att hänföra till sg. -ana) -er (GbgMag. 1759, s. 115), -s (Nordencrantz Arc. 246 (1730)); l. PERPETUANA, sbst.; pl. -er (se ovan).
Ordformer
(parpetuan 1636. perpetevan (-peet-, -ter-, -wa(h)n-, -wand) 16501671. perpetran 1677. perpetuan (-tt-, -touan, -tuane) 16291855. perpetuana 16131836. perpetuvan (pert-, -wa(h)n) 16601677. perpewan 1677. peterwan (-tt-, -hn) 16741687. petiwan c. 1650)
Etymologi
[jfr holl. perpetuaan, fr. perpétuane; av eng. perpetuana; ytterst till lat. perpetuus (se PERPETUELL, adj.); jfr PERPET, PERPETUELL, sbst.]
(†) ett slags hållbar kypertvävnad av kamgarn. KlädkamRSthm 1613 A, s. 20 b. NattKiortill af brunt Perpeeterwahn. BoupptSthm 1671, s. 122. Perpetuan .. är ett tätt, fint, kypradt, sergeartadt ylletyg, som förr endast tillverkades i England. Åstrand (1855). jfr Kjellberg Ull 425 (1943).
Ssgr (†): PERPETUANS-FÖRKLÄDE. BoupptSthm 25/9 1644. VRP 1661, s. 4.
-KJORTEL. jfr kjol 3, 5. BtÅboH I. 8: 23 (1636). BoupptSthm 28/4 1670.
-SÄNGTÄCKE. BoupptSthm 5/12 1677.
-TRÖJA. 1. Swart Perpewans Tröija. BoupptSthm 1677, s. 1140 a.

 

Spalt P 686 band 20, 1952

Webbansvarig