Publicerad 1963   Lämna synpunkter
SAJEN saj4en l. 32 l. SAJAN saj4an l. 32, äv. SEJAN säj4an l. 32, förr äv. SAJN l. SEJEN l. SAJE l. SAYE l. SOY, n. (BtFinlH 3: 231 (1549) osv.), äv. r. l. f. l. m. (TullbSthm 24/7 1557, BoupptSthm 1673, s. 735 b (: linnen Sain, möjl. ssg)); best. -et resp. -en; pl. (om olika sorter, numera bl. tillf.) = (Stiernman Com. 6: 528 (1718)).
Ordformer
(sagen 15481675. sagiellnn- i ssg 1590 (: sagielln(n) kiorthill). sagien(n) 1540 (: Halff Sagienn)1591. saiies- i ssg 1566 (: saiies vndh(e)r kiortil). saijendes- i ssg 1563 (: saijendes kiortler). sajan (sai(j)-, -ann) 1549 osv. saje- i ssg 1894 (: sajemakarnes, gen. pl. best.). sajen (sai(i)-, saij(i)-, say(i)-, -enn) 1527 (: sayens hat) osv. sajn (sai(j)n, sayn) 16391715. saye 18151870 (: Sayegarn). saym 16361687. seijen 1539 (: Seijens Hatter). sein (seijn) 1646c. 1675. sejan (seij-, seÿ-) 1539 (: Seijans Hattar)1894. seæn 1539 (: Seæns Hattar). soy 17491815. säijann (säÿan) 15821669. säijen (säyenn) 15551589. säijendh 1582. zaien (-nn) 15551674)
Etymologi
[fsv. saian, saijen, säian m. fl. former; liksom fnor. saen av mlt. saie, saien; jfr mnl. saey (holl. saaien), mht. sei (t. saye, soye, soy), feng. (o. eng.) say; av ffr. saie (fr. saie), mantel (av grovt tyg), sajen; jfr it. saia, span. saya, kjol m. m., port. saia, underkjol; sannol. av en avledn. av lat. sagum, mantel l. kappa av grovt ylletyg, av galliskt urspr.]
(om ä. förh.) om ett slags (importerat) finare ylletyg (i form av inslagskypert); jfr RASK, sbst.3, SAJETT 1, SARS. Skråordn. 312 (1546). Svart saijen till tröijer. G1R 23: 39 (1552). En (kjortel) aff suart dubbel saijen med ermer. FörtHertJohLösegend. 1563, s. 75; möjl. ssg; jfr DUBBEL, adj. 4. 19 alin enkill saijen. TbLödöse 85 (1588); möjl. ssg; jfr ENKEL 3 d. The ringere (bland borgerskapet) måge wäl lathe sigh nöije medh .. vllen, kamlott och sayen. Stiernman Com. 1: 355 (1589). (Sv.) Säyan. (Lat.) Est pretiosa vestis species vænum allata ab exteris. Schroderus Dict. 104 (c. 1635). Gemena blomerade Saijen. Stiernman Com. 6: 528 (1718). Synnerberg (1815). Rig 1938, s. 70 (om ä. förh.). jfr (†): Huskuntte saien (dvs. sajen från Hondschoote). TullbSthm 27/8 1580; jfr HUNDSKOTT. — jfr HALV-, HERREN-, PRINSEN-, RYSSLER-, SAJETTEN-SAJEN o. LIN-SAJN. — särsk. (†) i uttr. halvt sajen, halvsajen. HH XXXIII. 2: 57 (1549). KlädkamRSthm 1592 B, s. 69 b.
Ssgr: A (†): SAJE- l. SAYE-GARN. (saye-) [jfr t. sayegarn, fr. fil de saie] sajettgarn. Synnerberg (1815). Nisbeth 1543 (1870).
-MAKARE, se D.
B (om ä. förh.): SAJEN-BAND, -JACKA, -KJORTEL, -MAKARE, se D.
-SÄTTENI. (†) satängvävt sajen. TullbSthm 21/4 1548.
C (†): SAJENDES-KJORTEL, se D.
D (om ä. förh.): SAJENS-BAND. (sajen- 1583 osv. sajens- 1558 osv.) jfr band, sbst.1 29. TullbSthm 14/6 1558.
-BYXA, r. l. f. jfr byxa, sbst. 1 a; anträffat bl. i pl. BoupptSthm 1673, s. 1176 a (: Sains Böxor).
-FÖRKLÄDE~020. jfr förkläde 1. TbLödöse 19 (1587: saijens före kläde).
-FÖRLÅT~02, äv. ~20. BoupptSthm 1671, s. 685.
-HATT. [fsv. saians hatter; jfr mlt. saienshōt] OPetri Tb. 167 (1527).
-JACKA. (sajen- 1675 osv. sajens- 1566 osv.) 2SthmTb. 3: 312 (1566).
-KASACK. BtFinlH 4: 191 (1563: Saijans korss jacko).
-KJORTEL. (sajen- 1590 osv. sajendes- 1563. sajens- 1554 osv.) jfr kjol (2 o.) 3, 5. VgFmT I. 8—9: 89 (1554). 3 Saijens kiortlar .. ått wår N. förstinners pijgor. KlädkamRSthm 1586 B, s. 15 a.
-KLÄDNING. (†) dräkt av sajen; jfr klänning 1. BtÅboH I. 13: 290 (1638).
-KRAGE. jfr krage 2 a. 2SthmTb. 3: 312 (1566).
-KVINNOKJORTEL~1020. Skråordn. 312 (1546).
-LÅRFODER, pl. (†) benkläder (som skydda låren) av sajen; jfr lår-foder 1. BoupptSthm 1680, s. 20 a (: Sains lårfoder).
-MAKARE. (saje- 1894. sajen- 1676 osv.) [jfr t. sayenmacher] man som vävde sajen. BoupptSthm 1676, s. 487 a (: Sainmakare; om förh. i Danzig). Hildebrand Medelt. 1: 711 (1894; om förh. i Hamburg på 1600-talet).
-SPARLAKAN~020. BoupptSthm 1670, s. 1270.
-TRÖJA. [fsv. saians tröia] 2SthmTb. 1: 64 (1545).
-UNDERDRÄKT. (†) om underbyxor av sajen. ArkliR 1561, avd. 29.
-UNDERKJORTEL~1020. (sajens- 1555 osv. sajes- 1566) KlädkamRSthm 1555 D, s. 32 a. 2SthmTb. 3: 316 (1566: saiies (möjl. skrivfel för saiiens) vndh(e)r kiortil).
-YLLENSKJORTA. (†) skjorta av sajen. BoupptSthm 1680, s. 167 a (1659: Sains Yllenskiorta).
-YLLENS-TRÖJA. (†) om ylleplagg av sajen till beklädnad av överkroppen. BoupptSthm 1672, s. 144 a.
E (†): SAJES-UNDERKJORTEL, se D.

 

Spalt S 135 band 24, 1963

Webbansvarig