Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PETRUS pe4trus, m.; gen. petrus´ l. (med lat. böjning) petri pe4tri.
Etymologi
[av lat. Petrus (gen. Petri), av gr. πέτρος, till πέτρα, klippa (jfr PETRO-). — Jfr PELLE, PER, sbst.1, PETER, PETTER]
1) i vissa uttr. o. ssgr, med syftning på aposteln Petrus; särsk.
a) (numera bl. i ålderdomligt l. folkligt spr.) i uttr. som utgöra namn på vissa åminnelsedagar.
α) om den 22 februari.
α’) [jfr petter katt, se PETTER 7 a] Petri (förr äv. Petrus) katt. Petrus Katt. BtSödKultH 8: 90 (1895). SvUppslB (1934). jfr: Iskällarisen skall vara satt / Innan Petri Cath. AntT VII. 2: 37 (1883; fr. Dalarna).
β’) [efter t. Petri stuhlfeier; jfr α’] (†) Petri stol l. stolfest (i skrift ofta förkortat på olika sätt). POlai Alm. 1585, s. A 4 a. Pet. Stol. Herlicius Alm. 1612, s. 7. Petr. St. Dens. Alm. 1622, s. 5.
β) om den 1 augusti.
α’) [jfr Petter vink, se PETTER 7 b α] Petri fäng (äv. hopskrivet Petrifäng), förr äv. Petri fängelse o. d. (i skrift ofta förkortat på olika sätt); jfr PETTER 7 b β. Pet. Fengs. (förkortning för: Fengsel l. dyl.). Fuhrman Alm. 1668, s. 18. Pet Fäng. Spole Alm. 1674, s. 18. Petri fängel. Krook Alm. 1705, s. 18. Regnar det Petri-Fäng (1 Aug.), blir det allt trevecke-regn. HeimdFolkskr. 12: 5 (1894). SDS 1951, nr 55, s. 4.
β’) [efter t. Petri kettenfeier; se för övr. α’] (†) Petri kedjor (i skrift ofta förkortat på olika sätt) l. Pet. kett. o. d. Pet. Kett. Herlicius Alm. 1622, s. 16. Spole Alm. 1673, s. 18. Kexlerus Alm. 1678, s. 18.
b) bot. i uttr. som utgöra växtnamn.
α) (†) Petri nycklar, namn på olika arter hörande till växtsläktet Orchis Lin. Fries BotUtfl. 3: 233 (1864). BotN 1896, s. 8 (fr. Finl.).
β) Petri tårar, prydnadsväxten Tradescantia virginiana Lin. Wägner ÅsaH 184 (1918).
2) (†) ss. ett namn representerande en person vilken som helst; särsk. i förb. med Paulus l. Pål. Wil icke Petrus eller Paulus eller Märeta höra, så fölia doch andre. PJGothus Pollio Fast. 46 (1614). Pål för Petrus vil ei vika. SamlVersSv. 2: 71 (1751).
Ssgr (till 1): A: PETRUS-FISK. (numera mindre br.) zool. = peters-fisk. Rebau NatH 1: 548 (1879). 2SvUppslB (1952).
-KORS. [enl. sägnen led aposteln Petrus martyrdöden på ett uppochnedvänt kors] ett uppochnedvänt latinskt kors. NF 8: 1391 (1884). HantvB I. 1: 448 (1934).
B: PETRI-PAULI-DAG l. PETRI- OCH PAULI-DAG. (†) namn på den 29 juni; jfr persmässa 1. KFÅb. 1912, s. 378 (1701). Fahlcrantz 4: 150 (1865).

 

Spalt P 771 band 20, 1953

Webbansvarig