Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PETER pe4ter, m.
Etymologi
[mansnamnet PETER, av PETRUS. — Jfr PER, sbst.1, PETTER]
1) (†) ss. ett namn representerande en person vilken som helst; i uttr. Pål och Peter, Per o. Pål; varken Pål eller Peter, varken Per eller Pål (se PER, sbst.1 2 b β); jfr PETRUS 2, PETTER 1. Frese VerldslD 6 (1715, 1726: hvarken Pål ell’ Peter). Stackelberg Träkol 116 (1870: Pål och Peter).
2) [jfr PETTER 7 a] (i ålderdomligt l. folkligt spr.) i uttr. Peter katt, = PETTER KATT (se PETTER 7 a); jfr PETRUS 1 a α α’. För Peter Katt .. lyfter vintern på sin hatt. Wigström Folkd. 1: 127 (1880). SDS 1950, nr 53, s. 10.
3) ss. ssgsförled, betecknande ngt som har l. anses ha samband med l. är knutet till aposteln Petrus.
Ssgr (till 3): PETERS-BUSKE. [jfr t. petersstrauch, eng. St. Peter’s wort] (†) gemensam benämning på vissa arter av släktet Symphoricarpos Boehm. Lilja FlOdlVext. 31 (1839). Svensson Kulturv. 523 (1893).
-FISK. [jfr t. petersfisch, eng. peter-fish; fisken har på vardera sidan en stor, svart fläck som enl. legenden utgör märke efter Petrus’ grepp om fisken vid det stora fiskafänget i Gennesaret] zool. fisken Zeus faber Lin., sanktepersfisk, persfisk, sjöhane. Smitt Brehm KallblRyggrDj. 294 (1887).
-KORN. [jfr t. peterskorn, ä. eng. St. Peter’s corn] bot. enkornsvete (Triticum monococcum Lin.). Torén Rebau o. Hochstetter 196 (1851).
-PÄNNING. [jfr t. peterspfennig, eng. peter-penny]
1) hist. årlig skatt till påvestolen, som under medeltiden utgick i Sverige (o. vissa andra katolska länder) med ett visst belopp (i allm. en pänning) för varje skattskyldigt hushåll. Lagerbring 1Hist. 2: 116 (1773). SvKyrkH 2: 70 (1941).
2) [jfr Mat. 17: 27] (†) bot. prydnadsväxten Lunaria annua Lin., ”judaspänningar”. HbTrädg. 6: 150 (1876).
-TRY. (†) bot. prydnadsbusken Symphoricarpos orbiculatus Mnch (Lonicera symphoricarpos Lin.). Agardh (o. Ljungberg) III. 1: 260 (1857).

 

Spalt P 762 band 20, 1953

Webbansvarig