Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PERSMÄSSA 3rs~mäs2a l. 3rs~, äv. (bygdemålsfärgat) PERSMÄSS ~mäs2 l. PERMÄSS 3r~ l. 3r~, i skildring av ä. förh. äv. PERMÄSSA l. PEDERSMÄSSA pe3ders~, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(peder- (pedher-, pedir-, päder-) 1528 (: pedh[e]r-messa), 1549c. 1645. peders- (-erss-, päders-) 1522 (: Ped[er]ssmesso), 1586 osv. per- (pehr-, (h)r-) 1585 osv. pers- (peers-, pehrs-, (h)rs-) 1529 osv. pädhrs- 1591. -mäss c. 1760 osv. -mäss- (i ssgr) 1548 (: persmes dagen) osv. -mässa 1522 osv. -mäst- (i ssg) 1729 (: Pärsmästgräs). — Se för övr. MÄSSA, sbst.)
Etymologi
[fsv. pedersmessa, pædhersmessa m. m.; av personnamnet PER, PEDER (se PER, sbst.1) o. MÄSSA, sbst.]
1) kyrklig högtid som förr firades på apostlarna Petrus’ o. Paulus’ dag den 29 juni; äv. om marknad på l. nära denna dag (i senare tid bl. i Karlstad, förr i många städer); äv. (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) ss. tidsbestämning, om (tiden närmast kring) den 29 juni, persmässotiden resp. persmässodagen, numera bl. i adverbiella uttr. med prep. (förr äv. utan prep.). SthmSkotteb. 3: 211 (1522). Landtmannen slår för tidigt sina Ängar, och Gräsväxten merendels Midsommaren och Pärmässan af. Strålenhielm Ymp. 34 (1751). Då det .. dryper af Dyngvagnen uti midsommar och Permäss, så blir vacker årsväxt. CFrGeijer (c. 1760) hos Dahlgren Carl 61. Att Pehrmessan högtidligen blifvit begången i Sverige .. är allmänt kunnigt. Afzelius Sag. 3: 155 (1841). Vid Permässan 1801 (i Karlstad). OoB 1916, s. 538.
2) om marknad (i Ronneby o. Vadstena) som förr hölls på Petrus’ dag den 1 augusti; äv. (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) ss. tidsbestämning, om (tiden närmast kring) den 1 augusti; jfr PER, sbst.1 1 slutet α. Pedersmässan (1 augusti) i Vadstena 1439. Staf Markn. 15 (1935).
3) (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) ss. tidsbestämning om (tiden närmast kring) den 22 februari (dvs. den gamla kyrkliga festdagen Petrus cathedratus); jfr PER, sbst.1 1 slutet β, PETTER 7 a.
Ssgr (i allm. till 1. Anm. I bygdemålsfärgat språk o. i skildring av ä. förh. kunna vissa av de nedan anförda ssgrna äv. hänföras till 2 l. 3): A: PERSMÄSS-BLOMMA, r. l. f. (-mäss- 1867 osv. -mässe- 18261885) benämning på olika växter som blomma vid persmässotiden.
a) (föga br.) Geranium silvaticum Lin., skogsnäva. Wahlenberg FlSv. 431 (1826). Lyttkens Ogräs 62 (1885).
b) (i Dalarna) = -tuppa. Wiström VäxtnDal. 1 (1907).
c) (i Härjedalen) Taraxacum officinale Web., maskros. SvLandsm. 1911, s. 716.
-BLOMSTER, se B.
-DAG, se C.
-GRÄS. (-mäss- 1729 osv. -mässe- 1883. -mässo- 1847) (i vissa trakter) den vid persmässotiden blommande växten Filipendula ulmaria (Lin.) Maxim., älggräs; jfr persmässe-blomster a. PArtedi (1729) hos Lönnberg Artedi 50. MosskT 1893, s. 4. —
-TID, se C.
-TUPPA, r. l. f. (i Dalarna) anträffat bl. i pl., om växten Chrysanthemum leucanthemum Lin., prästkrage; jfr -blomma b. Dybeck Runa 1845, s. 74.
B: PERSMÄSSE-AFTON, se C.
-BLOMMA, se A.
-BLOMSTER. (-mäss- 1757. -mässe- 1755 osv.) benämning på olika växter som blomma vid persmässotiden.
b) (i vissa trakter) = persmäss-blomma a. Larsson FlVerml. 187 (1859).
-DAG, se C.
-GRÄS, se A.
-MARKNAD, -TID, se C.
C (i sht i skildring av ä. förh.): PERSMÄSSO-AFTON. (-mässe- 1656. -mässo- 1549 osv.) dag före en persmässodag. BtFinlH 2: 74 (1549). Rääf Ydre 1: 106 (1856).
-DAG. (-mäss- 15481653. -mässe- 1586. -mässo- 1653 osv.) dag som i det gamla kalendariet var helgad åt aposteln Petrus; i sht om den 29 juni. ArbogaTb. 4: 68 (1548). Dahlberg Lefn. 35 (c. 1755).
-GRÄS, se A.
-MARKNAD. (-mässe- 1586 osv. -mässo- 1605 osv.) (om ä. förh.) särsk. till 1: marknad (omkring) den 29 juni. VadstÄTb. 1: 109 (1586). NationHemb. 1: 102 (1930; om förh. 1730).
-MORGON. persmässodags morgon. VästeråsDP 2/7 1600.
-NATT. natt till en persmässodag. Murenius AV 232 (1651). Rääf Ydre 1: 106 (1856).
-NY, n. nytändning vid persmässotid. Brahe Oec. 95 (1581; uppl. 1920).
-TID. (-mäss- 18151911. -mässe- 15501672. -mässo- c. 1600 osv.) tid(en) omkring en persmässodag (i sht omkring den 29 juni); särsk. i uttr. vid persmässotiden, förr äv. om l. på persmässotid l. (utan prep.) persmässotid. VinkällRSthm 1550 (: om). 2SthmTb. 2: 142 (1551: ). Pärs messotidh hålla the kyrkemässa. Bureus Suml. 64 (c. 1600). Landsm. 1911, s. 716.

 

Spalt P 703 band 20, 1952

Webbansvarig