Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PETRO- pet1rω- l. pe1t-, l. -ro- l. -rå-.
Etymologi
[jfr t. o. eng. petro-, fr. pétro-; till lat. petra, gr. πέτρα, klippa (jfr PERRONG, PERSILJA, PETRIFICERA, PETRUS, PIR, SALPETER)]
i ssgr: bärgarts-.
Ssgr (geol.): PETRO-BIOLIT10104. rent mineralisk (icke brännbar) biolit, akaustobiolit. Ramsay GeolGr. 1: 310 (1912).
-GENES1004. [jfr t. petrogenese, eng. petrogenesis] lära(n) om bärgarternas uppkomst. 2NF 35: 1264 (1923).
Avledn.: petrogenetisk, adj. [jfr t. petrogenetisch, eng. petrogenic] Petrogenetisk geologi. NF 5: 1061 (1882).
-GRAF104. [jfr eng. petrographer] vetenskapsman som ägnar sig åt petrografi. 3SAH 16: 464 (1901).
-GRAFI1004. [jfr t. petrographie, eng. petrography, fr. pétrographie] lära(n) om bärgarterna, bärgartslära. Hällström PVetA 1812, s. 52. SvStatskal. 1924, s. 584.
Avledn.: petrografisk, adj. [jfr t. petrographisch, eng. petrographic, fr. pétrographique] Rosenhane PVetA 1805, s. 383.
-LOG -lå4g. vetenskapsman som ägnar sig åt petrologi. Fennia VIII. 3: 7 (1893).
-LOGI1004. [jfr t. petrologie, eng. petrology] lära(n) om bärgarterna o. deras uppkomst. Andersson (1857).
Avledn.: petrologisk, adj. [jfr t. petrologisch, eng. petrologic] Fennia XII. 2: 3 (1896).

 

Spalt P 769 band 20, 1953

Webbansvarig