Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NOMENKLATUR nom1enklatɯ4r l. nωm1-, l. 1– l. 1-, l. -än- l. -eŋ- l. -äŋ-, l. 0104, r. l. f.; best. -en, äv. -n; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -cla-)
Etymologi
[jfr t. nomenklatur, eng. o. fr. nomenclature; av lat. nomenclatura, namnförteckning, av nomen (se NOMEN) o. ett vbalsbst. till calare, utropa, besläktat med clamare, ropa (se DEKLAMERA)]
1) namnförteckning; namnregister; numera bl. (i fackspr.) om (systematiskt ordnad) förteckning över namn o. termer som (böra) användas inom en vetenskap l. ett fackområde o. d.; termförteckning; äv. i uttr. nomenklatur för, äv. över ngt, förteckning över namn l. benämningar på ngt l. inom ngt (ämne) o. d. Försök till svensk nomenklatur för chemien. Ekeberg o. Afzelius (1795; boktitel). Lindfors (1824; om namnregister). Nomenklatur öfver de i .. (Linnés) Flora Lapponica uptagna Salices. BotN 1846, s. 57. Nedanstående nomenklatur upptager endast de latinska benämningarna (på dödsorsaken). SFS 1931, s. 17. jfr OPERATIONS-, SJUKDOMS-NOMENKLATUR. särsk. (†): ordlista. Geijer I. 4: 296 (1838; om ordlista till ett urval av Ciceros brev).
2) (i sht i fackspr.) koll.: namn (l. beteckningar l. termer) som användas inom en vetenskap l. ett fackområde o. dyl. l. av en person l. i en bok o. d.; system av dylika namn (l. beteckningar osv.); äv.: benämningssätt; jfr TERMINOLOGI. Den binära nomenklaturen, jfr BINÄR d o. BINOMENKLATUR. Chemien .. har under några år betjenat sig af den Antiphlogistiska Nomenclaturen. VetAH 1812, s. 29. UpsLäkF 1904—05, s. 38 (om benämningssätt). Allaredan i unga år framstår .. (Linné) såsom en lagstiftare för alla tider inom den naturhistoriska namngifningen (”nomenklaturen”) och uttryckssättet (”terminologien”). HeimdSmåskr. 1: 63 (1907). 3SAH LIII. 2: 333 (1942). särsk. (†) om ordförråd l. ordskatt. En ordboks nomenklatur. Sundén (1887).
Ssgr (till 2): NOMENKLATUR-CENTRAL, r. i uttr. teknisk(a) nomenklaturcentral(en), om central organisation för behandling av tekniska nomenklaturfrågor. SvD(A) 1941, nr 90, s. 7. Tekniska Nomenklaturcentralens publikationer. (1942; titel på skriftserie).
-FRÅGA, r. l. f. (i fackspr.) fråga som rör nomenklatur. BotN 1904, s. 275.
-LAG, r. l. f. l. m. i sht bot. o. zool. jfr -regel. BotN 1893, s. 149.
-REGEL; pl. -regler. i sht bot. o. zool. regel för namngivning (av växter o. djur). Lönnberg Artedi 37 (1905).

 

Spalt N 636 band 18, 1947

Webbansvarig