Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TERMINOLOGI -logi4 (tärrminålåji´ Dalin (1854)), r. l. f.; best. -n (TLär. 184647, s. 57, osv.), äv. (numera mindre br.) -en (Wulf Köppen 1: 96 (1796), NEOrdb. (1996)); pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -ie)
Etymologi
[jfr d. terminologi, t. terminologie, eng. terminology, fr. terminologie; efter mönster av sådana ord som BIOLOGI, PSYKOLOGI bildat av termino-, ssgsform av lat. terminus (se TERM, sbst.2) o. -LOGI. — Jfr TERMINOLOG, TERMINOLOGISERA, TERMINOLOGISK]
(lära(n) l. vetenskap(en) om) system l. förråd av termer (inom viss vetenskap l. visst verksamhetsområde o. d.) (jfr NOMENKLATUR 2); äv. om den totala uppsättningen termer inom viss vetenskap osv.; äv. dels inskränktare, om viss del av termförrådet inom ett område (l. använt inom en viss krets o. d.), dels allmännare, om beteckningssätt l. uttryckssätt l. språkbruk o. d. (inom en viss krets o. d.), dels (mera tillf.) övergående i bet.: termförteckning, nomenklatur (se d. o. 1). Teknisk, medicinsk, vetenskaplig terminologi. Fast, vacklande, svensk terminologi. Marxistisk, nazistisk, feministisk terminologi. Wid förklaringen (fordras), at den bibliska terminologie göres åhörarena wäl bekant, så at de förstå de .. ofta förekommande talesätt: Kött, Ande, Omvändelse (osv.). Rydén Pontoppidan 210 (1766). Logican finner man .. intet annat vara än en terminologie; en Wetenskap, som ger namn åt de tankar, som förnuftet ställer i ordning. Hwalström SpecPaid. 189 (1773). (Floran) åtföljes af en Inledning till Botaniken jemnte en Terminologie. Wikström ÅrsbVetA 183942, s. 153. Denna läroboks hufvudsakliga förtjenst ligger i Förf. sträfvande att på ett skarpt och bestämdt sätt fixera terminologien. BotN 1840, s. 123. (Jag vill framhålla) att liksom en äldre varas försvinnande ofta ger anledning till försvinnandet af en hel terminologi, som står i samband med varan eller dess framställning, så (osv.). NordT 1892, s. 230. Den vetenskapliga terminologien är .. merendels mycket fast och gångbar över nations- och språkgränser, därför att erforderligt arbete lägges ned på nomenklaturen. 3MeddRArk. 1954, s. 51. Vi se en grupp unga folk, som vi med vår tids en smula högfärdiga terminologi skulle kalla underutvecklade. 3SAH LXVIII. 1: 19 (1959). ”Men vad fan gör man? Man kan ju inte dra sig ur ett inval” .. För att använda Lars Forssells egen terminologi: ”Visst fan kan man det!” SvD 24 ⁄ 3 1971, s. 3. jfr RID-, RÄTTS-, SPORT-TERMINOLOGI.
Ssg (mera tillf.): TERMINOLOGI-FRÅGA. jfr fråga, sbst. 3. TSvLärov. 1954, s. 22.

 

Spalt T 870 band 34, 2004

Webbansvarig