Publicerad 1910   Lämna synpunkter
BINOMENKLATUR bi1nomen1klatɯ4r l. -åm- l. -ωm-, l. -än1– l. -eŋ1– l. -äŋ1-, l. 01004, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[se BI-, prefix2]
naturv. namnsystem byggdt på den (af Linné uppställda) principen att hvarje växt, djur osv. skall hafva två namn (ett utmärkande släktet o. det andra arten); jfr BINÄR d. E. Lönnberg i Fauna o. flora 1: 114 (1906).

 

Spalt B 2712 band 4, 1910

Webbansvarig