Publicerad 1975   Lämna synpunkter
SKÄR, adj.3
Etymologi
[sv. dial. skär; jfr fvn. skjarr, nor. dial. skjerr, skjærr; sannol. till en utvidgning av den rot som bl. a. föreligger i gr. σκαίρω, hoppar, dansar, o. (med annan utvidgning) i t. scherzen (se SCHERZANDO). — Jfr SKARFISK, SKÄR, adj.4, SKÄRRA, v.3]
(†) rädd (för ngt); anträffat bl. i ssgn SKUGGSKÄR.

 

Spalt S 5904 band 27, 1975

Webbansvarig