Uppdateringar april 2018.

Med jämna mellanrum uppdaterar vi SAOB på nätet för att korrigera saker som korrekturfel och felaktigheter i sökdatabasen. Vid den senaste uppdateringen, 2018-04-29, gjordes bl.a. följande förbättringar. BAMBURÖR  Rättat formparentesen (var inte identifierad). BRYGGERSKA (1)  Teckenfel, Per Brahe hamnade i

Bokmässan 2017

Under Bokmässan från 28 september till 1 oktober finns Svenska Akademiens ordboksredaktion i Svenska Akademiens monter B01:01. Här får du veta mer om Akademiens ordboksutgivning, lyssna på föredrag, slå upp ord i ordböckerna både analogt och digitalt, se bildspel och

Bokmässan 2016

Bok och Bibliotek i Göteborg 22 – 25 sep. Svenska Akademien finns på plats under mässan i monter B01:01. I Svenska Akademiens monter ägnas stort utrymme åt Svenska Akademiens ordbok och den nya webbplatsen www.saob.se som innehåller alla hittills tryckta