Uppdateringar april 2018.

Med jämna mellanrum uppdaterar vi SAOB på nätet för att korrigera saker som korrekturfel och felaktigheter i sökdatabasen. Vid den senaste uppdateringen, 2018-04-29, gjordes bl.a. följande förbättringar.

BAMBURÖR
 Rättat formparentesen (var inte identifierad).

BRYGGERSKA (1)
 Teckenfel, Per Brahe hamnade i fel århundrade;
”Brahe Oec. 85 (1851)”  ->  ”Brahe Oec. 85 (1581)”

FÖR, prep. o.s.v. (I 12)
 Teckenfel, punkt saknades;  ”(1792) (Clemens)”  ->  ”(1792). (Clemens)”

FÖR- (-FÄKTA i bruten ssgr.-ramsa som börjar med FÖR-FRÄMJA)
 Ssg. -FÄKTA ej identififerad, definitionen hamnar under föregående ord; FÖR-FÄDER.

HALV-VATTS-LAMPA, HEKTOVATT
 Ålderdomlig stavning, dessa ord kan nu sökas med stavningen ”watt”.

HEM-TREVLIG (2)
 Teckenfel; ”tvivsam”  ->  ”trivsam”

HÖVITSMAN (g)
 ”1523” skall ej stå i fet stil (formstil).
I ”(i fråga om förh. före d. 6/6 1523)”

KAKUMINAL (I)
 Teckenfel; ”uppåto.”  ->  ”uppåt o.”

LYCKAS v. (2, i brukligheten)
 Teckenfel; ”byg demålsfärgat”  ->  ”bygdemålsfärgat”

LÄGGA v. (9 c β α’)
 Teckenfel; ”läggga” -> ”lägga”

POLY-GRAFI
 Teckenfel; ”me kaniskt”  ->  ”mekaniskt”

REDGARN (REDGARNS-VÄVERI)
 Teckenfel; ”konkret”  ->  ”konkret.”

SCHACKRA
 Teckenfel; ”Blasco Ibanez”  ->  ”Blasco Ibañez”

SCHAGG
 Teckenfel; ”Blasco Ibanez”  ->  ”Blasco Ibañez”

STATUS
 rättat etymologiparentesen (var identifierad på fel plats).

STÅNDS
 Teckenfel; ”Senecio memorensis”  ->  ”Senecio nemorensis”

TILL-SKÄRA
 saknad parentes gör att momenten (1, 2) ej blivit identifierade.

UMGÄNGE
 Teckenfel; liten bokstav i början på ”Moberg”:
”moberg Utvandr. 67 (1949).”  ->  ”Moberg Utvandr. 67 (1949).”

 

Redaktionen