Sök i källförteckningen

Nu finns SAOB:s källförteckning på webbplatsen. Eftersom det är många källor (c:a 21000 stycken) så finns en sökmöjlighet där man kan avgränsa vilka källor som visas.

Även andra förkortningar finns med i samma lista för enkelhets skull.

Sidan nås från menyn: Hjälp > Förkortningar och källor eller från denna länk till källförteckningen.