Fritextsök

Från bokstav:  

 

TITEL
txt
SPALT
ALLSIDIG  Lysander Tre föredr. 18 (1855). Den totala och allsidiga reformen. Bolin 1:   A-1073
ANSLAG  -LJUD~2. särsk. till 2 a slutet. Den totala saknaden af anslagsljud .. (utmä   A-1741
BEGYNNELSE nnelse- och slutvärden .. gifver den totala värdetillväxten. Fahlbeck Sv. na   B-793
LIKA  ntipatier, troget avspegla det i den totala staten förhärskande idébeståndet   L-710
NED   er sig i ett tillstånd som utgör den totala förändringen av det normala. Sch   N-264
POTENTIOMET.. element, varmed en önskad del av den totala spänningen över reostaten kan ut   P-1625
PROPAGANDA dInd. 269 (1926). Propagandan är den totala statens kanske viktigaste livsyt   P-2045
PÄRLA  e, bestående däri att strax före den totala solförmörkelsen den sista, smala   P-3078
REAL  GENHET~0102 l. ~0200. nat.-ekon. Den totala massan materiella nyttigheter i   R-442
RETRAHERA  holander Ordl. (c. 1875; refl.). Den totala lungretraktionen, där lungan ..   R-1568
SEDEL  lag. AdP 1800, s. 466. — -STOCK. den totala mängden av utelöpande sedlar i e   S-1581
SILA  ilning sker (l. kan ske); äv. om den totala vätskegenomsläppande ytan i en s   S-2335
SONDERA  og) serier av sonderingar så att den totala (snö-)ackumulationen (hos en vis   S-8868
SPLITTRA  . vara lämpligt att splittra upp den totala marknaden i flera. EkonT 1954, s   S-9894
STYCKE  Roos Strejk. 3 (1892). Ju längre den totala verktiden är för en arbetsoperat   S-13392
SYMTOM  etnam är) bara .. ett symptom på den totala ruttenheten, förfallet, ruinen,   S-15570
TANKE  m till främsta förutsättning har den totala tankebristen. BonnierLM 1954, s.   T-412
TERMINOLOGI d.) (jfr NOMENKLATUR 2); äv. om den totala uppsättningen termer inom viss v   T-870
TOTAL  (numera bl. mera tillf.) i uttr. den totala staten, betecknande en stat som   T-2166
TOTAL  .; jfr TOTALITÄR. Propagandan är den totala statens kanske viktigaste livsyt   T-2166
TOTAL  yttring. SvTeolKv. 1933, s. 329. Den totala staten är inriktad på kriget. Fi   T-2166
TRAFIK  många som har klart för sig hur den totala trafikbilden i länet ser ut. DN   T-2203
TRAFIK  s. 101. Gatukontoret hävdar att den totala trafikmängden .. ökat med hela 4   T-2211
TYSTNAD  mström LändStränd. 1: 22 (1913). Den totala tystnaden präglade Moskva dagen   T-3513
UTBUD  ; äv. o. numera i sht (ekon.) om den totala kvantiteten av vara osv. som för   U-950
UTBUD  nde av .. det totala utbudet och den totala efterfrågan. Östlind Nationalek.   U-950
UT   ation? SvLitTidn. 1817, sp. 669. Den totala vetenskapliga verksamhetens ytte   U-1046
VATTEN  s, att endast en liten del .. av den totala norrländska strömmingfångsten sk   V-507
VIN   Under första halvåret i år ökade den totala vinförsäljningen i Sverige med 2   V-1150
VIRKE  sta år ska om prognoserna håller den totala virkesfångsten passera en miljon   V-1332
VIRKE  med gallringarna är inte att öka den totala virkesskörden utan att få fram g   V-1334

 

Hjälp med fritextsökningen