Fritextsök

Från bokstav:  

 

TITEL
txt
SPALT
SINGLA  . 62 (1936); jfr 2 a. b) i uttr. singla slant, äv. (med) slantar, spela kron   S-2547
SINGLA  kligt) spel, dels (i sht i uttr. singla slant om ngt) ett förfarande vid lot   S-2547
SINGLA  AVE under inflytande av TJUDER], singla slant (se b). Det gafs .. ingen back   S-2548
SINGLA  s. anv. av b (förr möjl. äv. c): singla slant; särsk. ss. beteckning för spe   S-2548
SINGLA  I synnerhet förekom .. (spelet ”singla slant”) på marknader, där det gick i   S-2550
SLANT  36). e) i (det äv. bildl.) uttr. singla slant, se SINGLA, v.3 I 1 b. f) närm   S-6444

 

Hjälp med fritextsökningen