Fritextsök

Från bokstav:  

 

TITEL
txt
SPALT
BEKÄNNELSE . Kurtz står på bekännelsetrogen luthersk-kyrklig ståndpunkt. J. Personne i   B-1017
BOG   5). Slogh Nicolaus Amszdorff, en Luthersk Theologus, alt förwijdt på then an   B-3697
FOLK  danska folkkyrkan är evangelisk-luthersk och skall enligt grundlagen unders   F-1072
FURSTLIG  Förstliga linien (av släkten) är Luthersk; men then Grefliga Romersk-Cathols   F-1848
HERRNHUTARE nedan)] medlem av en väsentligen luthersk kyrkobildning, den s. k. (evangeli   H-842
LUTERSK  osv. luthrisk 1664—1706) [jfr d. luthersk; av t. luther(i)sch, äv. luthrisch   L-1253
PARLAMENTERA stillat hwar han icke hade warit Luthersk. Rålamb Resa 9 (1658, 1679). Ferna   P-309
PLATT  . Under den avsevärda period, då luthersk teologi talat neologisk och ration   P-1128
PRAXIS  vinister i Sverige skulle vägras luthersk kyrklig begravning. SvFolket 4: 74   P-1676
SAMMANBINDA dvändigt med hvad en evangeliskt-luthersk prest måste tänka, bekänna och för   S-594
SITS  oförlikneligt trygga sitsen i en luthersk kyrkbänk. VLösen 1921, s. 206; jfr   S-2710
SJÄLV  554). I en avsides bygd med kärv luthersk anda, där självspillingar begravde   S-3099
STOICERA  iften) utgöres av en studie över luthersk contra stoicerande romersk-katolsk   S-12064
STOR  nsP 19: 383 (1690). Om jag heter Luthersk, Reformert eller Catholisk, thet h   S-12211
STÅND  tåndet (familjen), som enligt ä. luthersk dogmatik samhället var indelat i.   S-13841
TAMIL  r) ss. beteckning för evangelisk-luthersk kyrka (se d. o. 4) hos tamilerna i   T-345
TAMIL  lerna, förr särsk. om evangelisk-luthersk mission; jfr -kyrka. Sv. kyrkans t   T-345
TEOLOGI  r osv. inom kristendomen; jfr 2. Luthersk, katolsk, ortodox teologi. Islamis   T-834
TILL  att han icke är calvinsk, uthan luthersk. 2PrästP 1719, 1: 26. 2) [jfr mots   T-1393
TRO   dels rätt (jfr RÄTT, adj.2 1 h). Luthersk, katolsk, judisk, muslimsk, hindui   T-2559
TRO   pillare, de der mycket folk till Luthersk villfarelse förvände. Afzelius Sag   T-2574
UBIKVITET  allt. särsk. 1) teol. i fråga om luthersk nattvardslära, betecknande att Kri   U-3
UNIERA  m uppkommit gm sammanslagning av luthersk o. reformert kyrka; äv.: som har a   U-341

 

Hjälp med fritextsökningen