Publicerad 2021   Lämna synpunkter
WEBB, äv. WEB veb4, äv. w-, r.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(web 1995 osv. webb 1995 osv.)
Etymologi
[av eng. (world wide) web, (världsomspännande) nät (se VÄV)]
om system som med hjälp av det internationella nätverket av o. för datorer (internet) (l. internt sådant nätverk) gör det möjligt att hämta l. tillgängliggöra digital information (i form av text l. bild l. ljud); äv. om den sammanlänkade massan av digital information som tillgängliggörs med sådant system; ngn gg äv. liktydigt med (o. möjl. elliptiskt för): webbplats l. webbsida; i sht i sg. best. (o. ofta föregånget av prep. ). Det börjar numer höra till allmänbildningen att veta vad som menas med Internet .. Det är inne att ”surfa på webben” och befinna sig i ”cyberspace”. VästerbK 27/2 1995, s. 3. Det är Telemuseum i Stockholm som har tagit initiativet till att sätta sina museala kolleger på skolbänken och lära dem hur man gör en s k web: ett slags väggtidning i Internet. SvD 2/5 1995, s. 23. Ska ni lägga ut er trädgård på webben? Men, vem ska besöka den sajten? Ingemarsson SmåCitr. 101 (2004). Jag har också fått tillåtelse att använda flera, flera kvinnors röster från Taras diskussionsforum på webben där de pratar om allt. Verkligen allt. Livet40Ocens. 12 (2009). Det är .. viktigt att komma ihåg att de kritiserade skräddarsydda annonserna på Facebook numera förekommer över praktiskt taget hela webben. VetlandaP 2/5 2018, 2: 3.
Ssgr: WEBB-ADRESS. adress på webben (till en webbsida). DN 23/11 1996, s. 18.
-ANSVARIG~020. särsk. substantiverat, om person som (tekniskt l. innehållsmässigt) är ansvarig för (företags) webbsida l. publicering på webben; jfr -mästare. Enligt förslaget kan en webbansvarig som inte vidtar ”rimliga” åtgärder för att förhindra att minderåriga kommer åt pornografi dömas till böter på upp till 50 000 dollar – om dagen. AB 25/10 1998, Bil. s. 2.
-BASERAD, p. adj. som använder webben som grund l. utgångspunkt; jfr basera 1 a. Böcker är en av de varor som säljs mest på Internet och de webbaserade bokburkarna blir fler för varje månad som går, också i Sverige. GbgP 1/9 1997, s. 39.
-HOTELL. tjänst som huvudsakligen består i att tillhandahålla digitalt lagringsutrymme; ibland äv. om företag som erbjuder sådan tjänst. En del Internetoperatörer som erbjuder webbhotell, plats för webbsidor, har börjat ta bort eller neka plats för sidor med rasistiskt innehåll. DN 13/11 1997, s. 6. Enligt .. (kommunens representant) rörde det sig troligen om ett tillfälligt problem och hon hade tagit kontakt med det webbhotell som de anlitar. VästerbK 20/12 2016, s. 14.
-KAMERA. kamera som med hjälp av digital datorteknik tillhandahåller stillbild l. rörliga bilder (o. ljud) på webbsida. Du kan följa loppet .. direkt från löparens webbkamera. DI 3/6 1997, s. 8.
-LÄSARE. datorprogram för hämtning o. visning av information via webben. Microsoft är .. vänligt nog att låta programmen fungera även om man har Netscape Navigator som webbläsare, trots att Navigator är ärkerivalen till Microsofts eget Internet Explorer. DN 26/9 1996, Bil. s. 3.
-MASTER. (i formen web-) [av eng. webmaster] webbansvarig person; jfr -mästare. SvD 1/8 1995, s. 5.
-MEJL. [av eng. webmail; senare leden av ffr. male, postsäck, motsv. bl. a. nl. maal, av germanskt ursprung] om webbaserat system för befordran av elektronisk post; jfr -post. Enklast är att använda webbmejl som till exempel Hotmail, www.hotmail.com, Yahoo, mail.yahoo.com eller Hushmail, www.hushmail.com, som alla är gratis. AB 29/11 1999, s. 27.
-MÄSTARE. [efter eng. webmaster] webmaster. När Internet blev populärt för några år sedan blev ViviAnn webbmästare för ”Kvinnor Kans” webbplats på nätet. Expressen 8/1 1998, s. 22.
-PLATS. [efter eng. website] webbsida l. grupp av samhöriga o. sammanlänkade webbsidor; jfr -portal, -sajt, -tjänst. SvD 8/12 1996, s. 28. Anders deklarerar på vår webbplats. DagsDekl. 9 (2015).
-PORTAL. om webbsida (l. webbsidor) som huvudsakligen innehåller ingångar till på ngt sätt samhöriga digitala resurser l. tjänster l. webbplatser. AB 17/1 1999, IT s. 4. Måndagen den 2 juli kan de elever som sökt till gymnasiet via webbportalen Dexter logga in och se om de antagits. SmålP 25/6 2018, s. 6.
-POST. webbmejl. DN 7/11 2001, C2.
-REDAKTION. redaktion (se d. o. 4) för webbaserad tidskrift l. publikation. Inspelningen är från 1971 och kan nås från SvD:s hemsida på Internet, där webbredaktionen nu har samlat dialekter från de flesta svenska landskap. SvD 23/12 1996, Kultur s. 17.
-REDAKTÖR. jfr redaktör 2 o. -redaktion. SvD 11/6 1997, s. 25. Jag jobbade helg och väcktes tidigt av webbredaktören Mats som ringde och berättade att det brinner på Rejmes. NerAlleh. 27/11 2017, s. 5.
-SAJT. [av eng. website; senare leden av lat. situs, belägenhet (se situera)] webbplats; jfr -sida. Betalningsvilliga aktieplacerare ska stå för intäkterna på den nya aktieinriktade webbsajten Inside, som i dag öppnar på Internet. SvD 1/10 1997, s. 34.
-SERVER. [av eng. web server; senare leden till serve, hjälpa, betjäna, förse (se servera, v.1)] om dator l. programvara som har till huvuduppgift att administrera webbsidor (o. göra dem tillgängliga på webben). GbgP 9/9 1997, s. 42. På grund av en havererad webbserver så avbröts webbsändningarna måndagen 11 november. VästerbK 12/11 2013, s. 31.
-SIDA. om den informationsmängd som kan nås på en webbadress utan att gå vidare via en länk; äv. utvidgat, om webbplats; jfr -portal, -sajt, -tjänst. DI 25/10 1995, s. 3. Att kunna designa en webbsida var inte längre den nyckel till arbetsmarknaden som det hade varit. Ingemarsson SmåCitr. 177 (2004).
-TIDNING. om tidning som publiceras på webben, nättidning. Expressen 27/5 1997, s. 51. I dag har de flesta större dagstidningar en webbtidning. GbgP 17/1 1999, s. 32.
-TJÄNST. om webbsida l. webbplats med tanke på där erbjuden tjänst (se d. o. 5 f). Gratis kan du nu få börskurserna med en halvtimmas fördröjning direkt på skrivbordet i din dator. Det är tidningen Privata Affärer som på sin webbtjänst Idag ger den möjligheten. GbgP 3/11 1997, s. 38.

 

Spalt W 8 band 38, 2021

Webbansvarig