Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VEPA ve3pa2, r. l. f.; best. -an; pl. -or (HSH 37: 1 (1529) osv.) ((†) -ar GripshR 154647, Murenius AV 450 (1660); -er Hallenberg Mynt 245 (i handl. fr. 1541), Fatab. 1913, s. 32 (1677)).
Ordformer
(vepa (w-, -ee-) 1529 osv. vepe- (w-) i ssgr 1529 (: wepeweff)1669 (: wepetygh). väpa (w-, -ae-) 1558c. 1675. weiper, pl. 1541. wepe (wee-) 1554–c. 1695. wepo 1564. weppa 15591628)
Etymologi
[fsv. vepa, tunt täcke, kappa, sv. dial. vepa, tunt täcke, filt; jfr fvn. veipa, veipr, huvudkläde, huvudduk, got. waips, krans; i avljudsförh. till VIVA, v.1 — Jfr GIPYR]
om stycke av (dekorativ) (tunnare l. kraftigare) vävnad av ylle (ngn gg äv. siden l. linne l. nöthår o. d.), särsk. använt ss. (säng)täcke l. sängöverkast l. filt l. underlakan o. d.; i fråga om nutida förh. oftast om sådan vävnad använd ss. bonad (ngn gg äv. ss. bordduk); jfr RANA, sbst., RYA, sbst.4 1, ÅKLÄDE. HSH 37: 1 (1529). (Han har skänkt den dödes) fadher en koo, en ny ryia, en wepa, ett pund flesk och en span malt. SörmlH 16: 61 (1596). (Hon) plägher .. hafwe een wepa öfwer korghen som äplen woro vthj. 3SthmTb. 7: 230 (1613). Så skal man .. (vid bins svärmning) hafwa tilredz och widh handen sköna starcka Stafwer, några Lakan, Wepor och Åkläder. IErici Colerus 2: 97 (c. 1645). Hästen skall man medh wåta Duukar öfwertäckia, så offta han tårr blifwer, och med Hästeklädet eller Wepor öfwerläggia de wåta Duukar. Rålamb 13: 145 (1690). Över sängbrädet låg det .. hålsömsprydda hänglakanet och över sängen var rya, randig vepa eller fårskinnsfäll utbredd. AllmogHemsl. 39 (1915). I 1500-talets fatbursräkenskaper omnämnas .. vepor av tjugutvå alnars längd, vilka tjänade till väggbonad. VästmFmÅ 16: 131 (1926). Vepor är lakan med varp av bomull och inslag av ylle. De är kända från Öland och Gotland, där man har dem för att de är varmare i det fuktiga klimatet. ÖgCorr. 18/2 1971, s. 9. — jfr FILT-, KLÄDES-, RÄTTVIKS-, SARS-, SILKES-, SÄNGE-VEPA m. fl. — särsk.
a) (numera bl. ngn gg) om (tygstycke använt ss.) klädesplagg; förr särsk. om mantel. De grannlage tepor, / Som altijd klaga sig, som drags med hundrad wepor / Om Hufwud, hals och bröst. ÖB 37 (1712). (Indianerna) hade på wanligt sätt bekswart och kårt klipt hår, ljusgrå wepor om axlarne, en skjorta, som hängde ned öfwer låren. Kalm Resa 3: 206 (1761). SörmlH 13: 52 (1947; om ä. förh.).
b) om (större) (reklam)banderoll o. d. av (syntet)tyg (l. annat liknande material), hängande l. avsedd att hängas på (hus)vägg l. ställning o. d. Skönhetsrådet i Stockholm är starkt kritiskt till de stora reklambanderoller som allt oftare sätts upp på husfasader. Banderollerna, även kallade vepor, kräver bygglov om de sitter uppe mer än tre veckor. SvD 7/3 1999, s. 12.
Ssg (†): VEPE-VÄV. (vepa- 15471637. vepe- 15291581) väv avsedd att bli vepa (l. vepor). Item är wpweffuitt wdi 69 alner wepeweff wll 5 lpd. HSH 37: 61 (1529). BtÅboH I. 9: 33 (1637).

 

Spalt V 710 band 37, 2017

Webbansvarig