Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GIPYR gipy4r, r. (f. Lundell); best. -en, äv. -n; pl. -er. (ofta med fr. stavning)
Etymologi
[liksom t. guipure av fr. guipure, av guiper, slingra, omveckla, av ett germ. verb wīpan motsv. got. weipan, bekransa, mht. wīfen, slingra, vira, besläktat med VEPA, (säng)-täcke]
i sht handarb. spets av barocktyp bildad (väsentligen) av med silke omsnodda trådar l. snören (förr äv. jämte med guld- l. silvertråd l. silke omvecklade pergamentremsor); äv i utvidgad anv. om vissa spetsar l. broderier l. fabrikstillvärkade spetsvävnader som likna nämnda spets; i sg. vanl. i koll. anv.; förr äv.: gipyrkrage. (Rocken är) omkring halsen prydd med en spetskrage eller såkallad Guipure. MagKonst 1839, s. 96. Adler Meyer 597 (1895). Även ryggpartiet skall prydas med .. veck, mellan vilka insättas guipurer. Sömnadsb. 370 (1915). — jfr FILÉ-GIPYR.
Ssgr (i sht handarb.): GIPYR-ARBETE~020, äv. ~200. —
-GARNERING. garnering som utgöres av gipyr(spetsar). SthmModej. 1854, s. 22.
-KNYPPLING. I Guipureknyppling förekomma ofta täta blommor och blad. PrHb. 2: 481 (1887).
-KRAGE. krage av gipyr(spets). NJournD 1854, s. 45.
-SNODD. av tråd omvecklad snodd av det slag som förekommer i gipyrspetsar. Kragens botten är af tyll, som .. genomdrages med en fin guipyrsnodd. NJournD 1855, s. 118.
-SPETS. Svarta äkta guipyrspetsar. SthmModej. 1854, s. 30. Till .. (blusens) utsmyckning har (man) att använda guipure- och valenciennespetsar. Sömnadsb. 368 (1915).

 

Spalt G 420 band 10, 1928

Webbansvarig