Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VEGETARIAN veg1etar1ia4n, m.//ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av eng. vegetarian, till vegetable, grönsak, av mlat. vegetabilia, n. pl. (se VEGETABILIER); termen myntad i samband med bildandet av The Vegetarian Society 1847. — Jfr SUOMETARIAN, VEGETAR, VEGETARIANISM, VEGETARISK]
om person (l. djur) vars kost (av ideologiska l. hälsomässiga skäl) endast kommer från växtriket (jfr VEGAN); äv. (o. numera ofta motsatt: vegan) om person i vars i övrigt vegetariska kosthållning mjölk- l. äggprodukter o. d. ingår; jfr VEGETAR. Ett visst parti, de s. k. vegetarianerna, (har) yrkat, att människan skulle öfvergifva de djuriska födoämnena och öfvergå till växtfödan. Hammarsten Matsmältn. 6 (1875). Ofta förblir .. (björnen) hela sitt liv vegetarian eller så gott som vegetarian. Petre HbJäg. 109 (1931). Då befolkningen är vegetarianer, saknas kött och ägg helt i dieten. Ymer 1956, s. 251. Vegetarian är alltså det samma som vegan, i teorin. Den vegetarian som äter animaliska produkter ska egentligen kallas ”lakto-ovovegetarian”. SkånD 10/1 2014, s. B9.
Ssg: VEGETARIAN-MAT. Den utomordentligt rikliga tillgången på vegetarianmat och te i Londons city. Steffen ModEngl. 410 (1893).
Avledn.: VEGETARIANSK, adj. som hänför sig till vegetarianism l. vegetarianer; jfr vegetarisk. Schulthess (1885). (Boken) Äta djur .. där .. (författaren) presenterade argument för en vegetariansk livsstil. SvD 12/1 2012, Kultur s. 2.

 

Spalt V 660 band 37, 2017

Webbansvarig