Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VEGAN vega4n, m.//ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av eng. vegan, avledn. av veg- i vegetable, grönsak, av mlat. vegetabilia, n. pl. (se VEGETABILIER) med suffixet -an; termen myntad i samband med bildandet av The Vegan Society 1944]
person som (av ideologiska l. hälsomässiga skäl) enbart äter vegetabiliska livsmedel (o. äv. undviker animaliska produkter av annat slag); jfr VEGETARIAN. Min blivande fru .. önskar goda vänner, som är vegetarianer el. veganer. SvD 23/3 1975, s. 33. En vegan är en person som tackar ja till allt som kommer från växtriket. ICAKurir. 1994, nr 9, s. 46. I Storbritannien har militanta veganer blockerat hamnar och startat upplopp. SDS 21/2 1995, s. A6. Han är själv vegan och har nyligen varit på Gotland för att hålla föredrag om varför vi svenskar älskar hundar, äter grisar och klär oss i kor. Sydsv. 26/6 2013, s. B8.
Ssgr: VEGAN-KOST. jfr kost, sbst.3 2 b, o. -mat. De minsta mängderna (av selen) finner man i sk vegankost. DN 22/3 1983, s. 12.
-MAT. mat avsedd l. lämplig för l. som äts av vegan; jfr -kost. Veganmat är den striktaste formen av vegetarisk mat. Expressen 1/9 1993, s. 30.
-RÖRELSE. jfr rörelse 8. GbgP 21/11 1994, s. 8. Hon är aktiv i Vänersborgs veganrörelse och .. demonstrerar mot skinninköpare. Expressen 15/10 1997, TVBil. s. 24.
Avledn.: VEGANISM104, r. åskådning som innebär avståndstagande från all form av exploatering av djur. Expressen 18/7 1995, s. 4. Hans veganism är närmast militant. SvD 4/4 2014, s. 24.

 

Spalt V 659 band 37, 2017

Webbansvarig