Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VEGETABILIER veg1etabi4lier (vejetabi´liärr Dalin (1855)), sbst. pl.; best. -na.
Ordformer
(veg- (w-) 1682 osv. vig- 1675)
Etymologi
[av t. vegetabilien, pl., av mlat. vegetabilia, n. pl., grönsaker, till lat. vegetabilis, växande, livlig, upplivande, till vegetare (se VEGETERA). — Jfr VEGAN, VEGETARIAN]
(utom i slutet numera mindre br.) växter. Den fagre Busken Graanen, hwars lijke af Vigetabilierne i Medicinen i wijda Werldenne knappast finnes. Kempe Graanen 72 (1675). Igelkotten, Mullvaden och Graflingen draga .. ihop vegetabilier till vinterlägre. Biberg Linné Oec. 71 (1750). IllSvOrdb. (1964). särsk. (fullt br.) om växter använda ss. föda, ofta mer l. mindre liktydigt med: grönsaker. Linné Stenr. 88 (c. 1747). Man föreskrifver en mild diét, .. vegetabilier och öfverhufvud de näringsmedel som magen bäst fördrager. Hygiea 1840, s. 532. De svenska åkrarna producera i regel ej tillräckligt med vegetabilier. SvGeogrÅb. 1934, s. 141. Tillgången på de viktigare vegetabilierna .. är begränsad av ransoneringen. TT 1942, Allm. s. 227.

 

Spalt V 660 band 37, 2017

Webbansvarig