Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VAR va4r, sbst.2, m. l. r.; best. -en; pl. -ar; äv. (numera bl. i vissa trakter) VARV var4v, sbst.1, m. l. r.; best. -en; pl. -ar (SkandFisk. 116 (1840) osv.) ((†) -er VetAH 1761, s. 265, Tuneld Geogr. 2: 523 (1773)); l. VARVEL var3vel2, m. l. r.; best. -n; pl. varvlar.
Ordformer
(var (hv-, hw-, -ah-) 1680 osv. varr (hv-) 18731889. varv (hv-, hw-, -f) 1749 (: sandhwarf) osv. varvel (-fv-) 1796 osv.)
Etymologi
[motsv. d. (-)hvar, hvarre, nor. –var; till VÄRVA, vända sig (jfr VARV, sbst.2); namnet givet med tanke på fiskens rundade form; formen varvel sannol. i anslutning till sv. dial. varvel, bildat till VARV, sbst.2 — Jfr PIGGVAR, SLÄTVAR]
zool. om individ l. art av den till plattfiskarna hörande familjen Scophthalmidae (äv. ansedd ss. en underfamilj Scophtalminae av familjen Bothidae); äv. om fisk(art) av familjen Bothidae, i ssgn TUNGE-VAR. Sendes .. till dett Kongl. Kiöcken fersk fisk som föllier .. Varar 10 st. HovförtärSthm 1680 B, s. 627. En och annan af de mera långsträckta rödbruna sjötungorna eller de mörkmarmorerade hvararna (nappade). Klinckowström BlVulk. 1: 43 (1911). Hos vararna är, bortsett från individuella undantag, vänstra sidan ögonsida, och munnen är stor och symmetrisk. DjurVärld 6: 546 (1962). — jfr GLAS-, SMÅ-VAR m. fl. o. SAND-VARV.

 

Spalt V 295 band 37, 2014

Webbansvarig