Publicerad 1979   Lämna synpunkter
SLÄTVAR slä3t~va2r, äv. (numera bl. i vissa trakter) SLÄTTVAR slät3~va2r, m. l. r.; best. -en, äv. -n; pl. -ar; äv. (numera bl. i vissa trakter) SLÄTVARV slä3t~var2v l. SLÄTTVARV slät3~, m. l. r.; best. -en; pl. -ar; äv. (numera bl. i vissa trakter) SLÄTVARVEL slä3t~var2vel l. SLÄTTVARVEL slät3~, m. l. r.; best. -n; pl. -vlar.
Ordformer
(slättvar 1751 osv. slättvarv 1840 osv. slättvarvel 1877 osv. slätvar 1806 osv. slätvarr 1873. slätvarv 1886 osv. slätvarvel 1892 osv.)
Etymologi
[sv. dial. slätvar, slättvar, slät(t)varv, slät(t)varvel; jfr d. slethvar(re), nor. sletvar; av SLÄT, adj., o. VAR, fisk av familjen varar, resp. VARVEL (med avs. på anledning till benämningen jfr PIGGVAR)]
flatfisken Scophthalmus rhombus Lin. (av familjen varar), vars ögonsida är slät (i motsats till piggvarens); jfr SLÄT-BORRE, -BUTTA, -FLUNDRA, -SKÄDDA o. SLÄTTA, sbst.1 Linné Sk. 326 (1751: Slätt-vahr). Slättvarv, allmänt namn i Bohusläns skärgårdar. I södra skärgården, t. ex. på Asperö, kallas han ofta Slättvarvel. Malm Fauna 514 (1877). En färsk, fet slätvar är jämförlig med piggvar. Högstedt KokB 100 (1920). SvFiskelex. (1955).
Ssgr: A (numera bl. mera tillf.): SLÄTVAR-LIK, se B.
B: SLÄTVARS-FILÉ. kok. Törngren Escoffier 262 (1909).
-LIK. (-var- 18921895) (numera bl. tillf.) lik en slätvar(s) l. slätvarar(s); förr äv. i uttr. slätvarslika piggvaren, om hybrid av piggvar o. slätvar l. om piggvar med individuell likhet med slätvar. Den släthvarflika pigghvarfen. Smith SkandFisk. 1: 444 (1892). Därs. 445 (: släthvarflikt klufna; om fenstrålar). Stuxberg Fisk. 435 (1895: Släthvarflika pigghvarfven).

 

Spalt S 7371 band 28, 1979

Webbansvarig