Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VALVERA val1ve4ra, förr äv. VALUERA, v. -ade; vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(valu- 16301715. valv- (-ll-) 1631 osv.)
Etymologi
[av t. valvieren, bildat till efterleden i fr. évaluer (se EVALVERA). — Jfr DEVALVERA, VALVATION]
(numera mindre br.) evalvera (se d. o. 1); äv. utan obj. Een aff desse tvenne sätt att valuere moste bruukes, anten att rixdaleren valueredes effter svenskt mynt .. eller at man brukedhe pollniske publique valuationen. AOxenstierna 5: 215 (1630). Ty åligger thet öfwerheten, at hon myntet Valuerar och prijssätter, effter thes inwärtes wärde. Risingh KiöpH 50 (1669). Att bristen .. uppgick till ett belopp, som, valveradt i Svenskt mynt, motsvarade cirka 1.000.000 Rdr Banco. Liljecrona RiksdKul. 438 (1841). Valvera, undersöka präglade mynts skrot och korn samt deras värde enligt en gifven myntfot. Smedman Kont. 7: 86 (1874). Då vårt land icke exporterar betsocker .. så behöfva vi ej heller gent emot utlandet någon noggrann valvering af betan och sockerhalten deri. LAHT 1892, s. 93. NEOrdb. (1996).

 

Spalt V 198 band 37, 2014

Webbansvarig