Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSMUTERA -mute4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[sannol. av t. transmutieren, liksom fr. transmuter av lat. transmutare, omvandla, av trans, över (se TRANS-), o. mutare, ändra, förvandla (se MUTERA, v.1). — Jfr TRANSMUTATION]
(utom i b numera bl. tillf.) förvandla l. omvandla (ngt). Bårgerskapet ähre råkade uthi stor armodh .. och sielfwe staden lätteligen der igenom kunde transmuteras uthi een fläck och landz stadh. BtÅboH I. 10: 116 (1654). Att transmutera sinnesintryck i tankar och tankar i erfarenhet. Ekelöf Självbiogr. 94 (1930). — särsk.
a) (†) med avs. på ritning l. (del av) geometrisk figur: överföra l. omvandla till annan skala; jfr TRANSPORTERA 4 b. En pyramid transmuteras på samma sätt (som en kon). Rålamb 1: 31 (1690). Transmutera basen och behåll samma höjd. Rålamb 1: 31 (1690). Om en ritning eller figur skall transmuteras ifrån mindre till större, eller tvärt om, då giör man sig tvenne olika scaler. Polhem ESkr. 1: 199 (c. 1740).
b) (i sht i fackspr.) med avs. på grundämne o. d.: omvandla. Polhem ESkr. 3: 286 (c. 1725). Jag transmuterar jern i Nickel och Mangan, framställer Jod, etc. Strindberg Brev 10: 154 (1894). En metod för transmuteringen (av kärnbränsle) har utvecklats vid Los Alamos-laboratoriet i USA. DN 17 ⁄ 3 1997, s. C5.

 

Spalt T 2321 band 35, 2007

Webbansvarig