Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSMITTERA tran1smite4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. transmittieren, eng. transmit, fr. transmettre; av lat. transmittere, översända, överföra, av trans, över (se TRANS-), o. mittere, sända (jfr DIMITTERA, MISSION, REMITTERA m. fl.). — Jfr TRANSMISSION, TRANSMITTER, TRANSPONDER]
1) överföra (ngt). särsk.
a) (†) överlåta l. avträda (ngt); anträffat bl. i ordböcker. Pfeiffer (1837). IllSvOrdb. (1964).
b) (i sht i fackspr.) med avs. på signal l. radio- l. TV-program l. bild o. d.: sända (se SÄNDA, v. 3). Radiolyssn. 1927, nr 12, s. 8 (med avs. på radioutsändning). Flygplanet (utsänder) en signal från en transmitter till en mottagare på marken som automatiskt transmitterar den tillbaka att mottagas av flygplanet. TT 1941, Allm. s. 553. De bilder som Surveyor transmitterat till jorden. SvD 21 ⁄ 11 1969, s. 4. Om vi inte får garantier för att konserten och den därmed sammanhängande TV-sändningen kan ske utan störande inslag .. kan vi i fortsättningen inte transmittera Lunds studentsångsförening den 1 maj. SDS 4 ⁄ 5 1995, s. C1.
2) fys. släppa igenom (ljus). (En kropps) färg i dagsljus beror på hur kroppen reflekterar, absorberar och transmitterar olika ljussorter. Bergholm Fys. 4: 91 (1957).

 

Spalt T 2320 band 35, 2007

Webbansvarig