Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TIDSFÖRDRIV ti3ds~fördri2v, förr äv. TIDFÖRDRIV, n.; best. -et; pl. = (Schroderus Os. 1: 335 (1635) osv.) ((†) -er Gyllenborg Sprätth. 75 (1737), Livin Kyrk. 5 (1781)).
Ordformer
(tid- (-ij-, -dh-) c. 15401788. tids- (-ij-, -j-, -z-) 1621 osv. -fördreef (-ff) 16261674. -fördreff 1633. -fördrift c. 1793. -fördriv (-if, -iff, -ijf, -ijff) c. 1540 osv.)
Etymologi
[fsv. tidhfordrif; jfr dan. o. nor. tidsfordriv; av mlt. tītfordrīf, av mht. zītvertrīp (t. zeitvertrieb); av TID o. FÖR-DRIV]
fördrivande av tiden; äv. (o. numera i sht) konkretare, om sysselsättning varmed man fördriver tiden (vanl. med bibet. av l. närmande sig bet.: nöje l. förströelse l. hobby); jfr KORTVILLIGHET, TID-KORTNING. G1R 15: 254 (1543). Then salige Konungen haffuer icke slagit sigh til wellust, dryck, spel, jacht eller annat fåfeng och skadeligh tijdfördrijff. Rothovius Äropr. B 4 b (1633). Tid-fördrif med kort och bräd-spel, wiste .. (K. XII) ei af. Nordberg C12 2: 687 (1740). I den ensliga cellen utgör (arbetet) .. den olyckliges tröst och enda tidsfördrif. Oscar I Straff 56 (1840). I hela verlden finnes intet tidsfördrif som öfverträffar yachtsegling. Oxenstierna Vanderdecken 72 (1865). Fundera på schackproblemen i vår jultävling! Det kan bli ett lönande tidsfördriv. GbgP 19 ⁄ 12 1994, s. 24. — jfr DAGS-TIDSFÖRDRIV. — särsk.
a) i förb. med konj. (så)som. Schroderus Comenius 757 (1639). Jakt på småfågel bedrevs endast som tidsfördriv. Levander DalBondek. 1: 13 (1943).
b) i förb. med prep. till, i sht förr äv. för. Brahe Oec. 17 (c. 1580: till). Eljest måga väl de af Besättningen, som äro öfvade till någon dehl uti Musiqven, få till tidsfördrif bruka Violin. Hammar FartygOstIndComp. 76 (i handl. fr. 1766). (Björnen) tillbringar wintertiden i ett wäl bäddadt ide, utan synnerlig föda, och suger då på sina ramar, men troligen blott för tidsfördrif. Holmström Ström NatLb. 1: 42 (1851). Hon slog sig på måleri, som hon förut haft till tidsfördriv. Bergman ClownJ 84 (1930).
c) (†) i uttr. ha (sitt) tidsfördriv (med ngt), fördriva tiden (med ngt), förströ l. roa sig (med ngt). Opetri 4: 15 (c. 1540). (En spådoms) Uphofs-Man wille hafwa sit Tidzfördrif med Almogens begabbande och omkostnad. Block Progn. 86 (1708). Lindfors (1824).
d) om resultat av sådan sysselsättning. Ett Exemplar af mina förriga academiska tidfördrijf. LinkStiftsbibl. Brev 25 ⁄ 4 1719. Museet har fått mottaga en modell av den nu rivna stubbamöllan .. därjämte en del föremål skurna i ben och horn, ”en möllares tidsfördriv.” Kulturen 1952, s. 194.
e) oeg. l. mer l. mindre bildl., om person. Jag är .. ett lyckans tijdfördrif. Holmström (SVS) 1: 162 (c. 1700). Jag går omkring i mitt Pompeji, bland ruiner, / jag trampar runt i resterna utav vårt liv. / Men du skall aldrig ge mig pikar om sekiner, / och aldrig skall du bli en annans tidsfördriv. Adolphson Trubbel 18 (1964).
Ssg: TIDSFÖRDRIVS-LÄSNING. (numera bl. tillf.) särsk. konkretare: lektyr som ngn läser l. som lämpar sig att läsa (endast) som tidsfördriv; jfr läsning a o. förströelse-läsning. SvLittFT 1837, sp. 198. Att låna hop åt sig tidsfördrifsläsning var .. (då Almqvists skrifter utkom) mycket mera brukligt än nu. Lysander Almqvist 344 (1878).

 

Spalt T 1081 band 34, 2004

Webbansvarig