Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRSTRÖELSE förstrø4else l. fœr-, i Sveal. äv. 0302 (förströ´else Weste; förströ`ällse Dalin), r. l. f.; best -en; pl. (i bet. 3) -er.
vbalsbst. till FÖRSTRÖ.
1) (†) till FÖRSTRÖ 1: skingrande; förskingring (se d. o. 2). En .. tafla af Albrecht Dürer (föreställande apostlarnes förströelse efter Marias död). Geijer I. 3: 120 (1825). Franzén Skald. 6: 38 (c. 1845). Petrus skulle predika .. bland Judarne i förströelsen. Agardh ThSkr. 3: 29 (c. 1855).
2) (†) till FÖRSTRÖ 2 a: (uppmärksamhetens o. d.) splittrande; förströddhet, tankspriddhet, distraktion. Bælter Christen 60 (1743, 1748). Han skall aldrig låta .. tankarnas förströelse .. förmå sig till att lägga Guds Ord till sido. Schartau Und. 187 (1804). Om .. (åhöraren) vid någon af dessa åskådningar faller i förströelse. Ödmann AnvPred. 51 (1807). All förströelse i ord och åthäfvor bör (vid undervisningen) noga undvikas. Dens. AnvSkrift. 50 (1822).
3) till FÖRSTRÖ 2 b: skingrande av bekymmer o. d.; särsk. konkretare, om sysselsättning o. d. som skingrar ngns sorger l. bekymmer o. d., nöje, förlustelse, tidsfördriv. Lind (1738). Jag ankom hit 8:de dagen efter min afresa. En kädja af förströelser har sedan bortfört mig. Thorild (1781) hos Weibull Thorild 59. Stadens toma förströelser. Björn Okände 33 (1791). Dagliga förströelser .., såsom badning, ridt, promenad, kägelspel, hoppning, middagar. Nyblom Hum. 127 (1874). Skaffa sig förströelse. Auerbach (1908).
Ssgr (till 3): FÖRSTRÖELSE-BOK, pl. -böcker. En förströelsebok .. för unga flickor. AB 1890, nr 30, s. 3.
-LEKTYR. Ljunggren Est. 2: 351 (1883). Boken kan rekommenderas åt dem som önska en lättsmält, uppiggande och något pepprad förströelselektyr. AB 1896, nr 53, s. 2.
-LITTERATUR. Reuterdahl SKH III. 2: 421 (1863).
-LÄSNING. särsk. konkret; jfr -LEKTYR. Samtiden 1871, s. 55.
-SJUKA. (tillf.) begär efter förströelser, nöjeslystnad. Han varnade henne för fåfänga och förströelsesjuka. Bremer Pres. 247 (1834).

 

Spalt F 3250 band 9, 1927

Webbansvarig