Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TENTETT täntät4, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av eng. tentet, till ten, tio, efter mönster av sådana ord som KVARTETT, KVINTETT, SEXTETT]
mus. om (jazz)orkester bestående av tio personer. DN 26 ⁄ 4 1969, s. 19. Tentetten (Southern Syncopaters) är .. noga med autenticiteten. Orkesterjourn. 2001, nr 7—8, s. 44.

 

Spalt T 827 band 34, 2004

Webbansvarig