Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TAXIS tak4sis, i bet. 2 äv. TAXI taksi4, sbst.2, r.; pl. taxier -i4er.
Ordformer
(taxi 1936 (: Kemotaxi) osv. taxis 1844 osv.)
Etymologi
[jfr t. o. eng. taxis, fr. taxie, taxis; av gr. τάξις, till τάσσειν l. τάττειν, ordna, ställa i ordning, ställa upp, av ovisst ursprung (jfr SYNTAX). — Jfr TAXI, sbst.1, TAXIDERMI, TAXONOMI]
1) (taxis) med. särsk. om (manuellt) återställande av inre organ till rätt läge, särsk. i fråga om bråck (se BROCK, sbst.2). Hygiea 1844, s. 32. Återstå så för taxis .. endast de fall, där bråckporten är mycket vid, tarminnehållet degigt och allmäntillståndet godt. Hygiea 1902, 2: 610.
2) biol. om rörelse hos fritt levande organism l. cell som reaktion på yttre retning. Äro cellerna fritt levande och rörliga, inverkar en ensidig retning ofta bestämmande på deras rörelseriktning och kallas då taxis, vilken liksom tropismen kan vara antingen positiv eller negativ. Wallengren o. Hennig 1: 30 (1909). En instinktshandling byggs upp av .. fixa rörelsemönster tillsammans med mer föränderliga s k taxier eller styrningsrörelser. Sportfiskeb. 85 (1984). — jfr KEMO-TAXI(S), REO-TAXIS.

 

Spalt T 578 band 34, 2003

Webbansvarig