Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TAXIDERMI tak1sidærmi4, r.; best. -n l. (i sht förr) -en.
Etymologi
[jfr t. taxidermie, eng. taxidermy, fr. taxidermie; av gr. τάξις (se TAXIS) o. –δερμία, till δέρμα, hud, skinn (se DERMATOLOGI). — Jfr TAXIDERMISK, TAXIDERMIST]
(i sht i fackspr.) läran om l. tekniken att stoppa (se STOPPA, v. I 4) l. stoppa upp (se STOPPA UPP 3) döda djur. NF (1891). (Man får möta) de konstgrepp, som den moderna taxidermien tillgriper, då det gäller att giva intryck av naturlighet och liv åt ett stoppat däggdjur. FoFl. 1940, s. 137.

 

Spalt T 577 band 34, 2003

Webbansvarig