Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SYNKRONISERA -kron1ise4ra l. -krωn1, v. -ade. vbalsbst. -ING.
Etymologi
[jfr t. synchronisieren, eng. synchronize, fr. synchroniser; till SYNKRON. — Jfr SYNK, SYNKA, SYNKRONISATOR]
(i fackspr.) göra (olika obj.) samtidiga; äv. göra (ngt) samtidigt, särsk. i uttr. synkronisera ngt med ngt; i tid samordna (ngt) med ngt; i sht dels (el.-tekn.) i fråga om att bringa synkronmaskin i fas med växelströmsnät l. annan maskin, dels i fråga om samordning i tid av ljud o. tal i ljudfilm, dels i fråga om synkronväxling; äv. allmännare: samordna (olika obj.); ss. vbalsbst. -ing äv. konkretare, särsk.: sätt att synkronisera. Synkronisera klockorna. En afläsning på .. voltmeter förekommer .. endast, när en generator skall synkroniseras. TT 1903, M. s. 58. 2NF 38: 812 (1926; konkretare). Man har .. fått hit den synkroniserade upplagan (av en svensk film) från Berlin. SvD 26 ⁄ 10 1929, s. 9. I vissa fall kan en .. bristande synkronisering av talrörelserna ge upphov till att ett nytt språkljud utvecklas mellan .. konsonantljud. Malmberg Fonet. 125 (1949). (Det är svårt) att synkronisera Shah Tepé med andra fyndplatser i Främre Asien och få hållpunkter för en absolut kronologi. Ymer 1951, s. 201. De mjuka rörelserna i ansiktshuden är inte riktigt synkroniserade med käkrörelserna. Beckman DamRödHatt 71 (1966). Synkroniseringen av insatserna fungerade perfekt. Larsson MimersBr. 104 (1996).
Ssgr (i fackspr.): SYNKRONISERINGS-ANORDNING~020. jfr anordning 1 a δ. Växellådans synkroniseringsanordning. Nerén BilB 2: 118 (1931).
-PULS. [jfr eng. synchronizing pulse] el.-tekn. om elektrisk synkroniseringssignal som används för att synkronisera två förlopp, synkpuls; jfr puls, sbst.1, o. -signal, -tecken. PrelRadarteknOrdl. 19 (1951). Den från mottagaren utgående signalen i form av en 2400 Hz-ton med amplitudvariation representerande synkroniseringspulser och bildinformation från varje avsökningslinje kan direkt användas för syntetisering av satellitbilden. SvGeogrÅb. 1970, s. 168.
-SIGNAL. jfr signal 3 o. -puls samt synk-puls. BonnierLex. (1966).
-TECKEN. jfr -puls. OrdbFjärrförb. 140 (1940). Synkroniseringstecken (dvs.) överföringsstyrtecken som används vid synkron överföring för att upprätta och vidmakthålla synkronism mellan dataterminaler. TNCPubl. 82: 117 (1984).

 

Spalt S 15663 band 33, 2000

Webbansvarig