Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUBSKRIBENT sub1skribän4t, m.//ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -scri-)
Etymologi
[jfr t. subskribent; till SUBSKRIBERA; jfr SKRIBENT o. eng. subscriber, fr. souscripteur]
1) (†) motsv. SUBSKRIBERA 1: person som med sin namnteckning undertecknar ngt (i sht ett dokument) o. därmed godkänner det, undertecknare, underskrivare. 2BorgP 7: 860 (1741). En hoper togo et ark papper, skrefwo sitt resultat om Rådens afsättiande derpå, och undertecknade derpå sine namn, och skal desse subscribenters namn stiga til 53. stycken. Tilas Ant. 118 (1765). Rucklaren Ehrenström, en af 1789 års subscribenter. BL 13: 12 (1847). Ekbohrn 286 (1904).
2) motsv. SUBSKRIBERA 2: person som (subskriberar l.) subskriberat på ngt. Nordencrantz Arc. 289 (1730). GT 1787, nr 27, s. 4 (i fråga om teckning av aktier). Härom dagen sammanträdde subskribenterna på en bysts uppresande åt Bellmans minne .. Insamlingen besticker sig till några tusen rdr. CFDahlgren (1824) hos Thomander TankLöj. 119. Församlingar och corporationer kunna blifva subscribenter (i fråga om bidrag till ett barnbördshus) och utöfva sina rättigheter genom .. vald person. Hygiea 1842, s. 559. Gjörwells befattning med Sven Lagerbrings stora rikshistoria, vars första del utkom 1769, hade 1783 endast inbragt ett sextiotal subskribenter. NAhnlund i 3SAH LXV. 2: 89 (1955).
Ssgr (till 2): SUBSKRIBENT-FÖRTECKNING. jfr förteckning, sbst.2 2. SAOL (1900).
-LISTA. jfr lista, sbst.2 (c). MinnSvNH 10: 91 (1868).
-SAMLARE. (numera bl. tillf.) person som samlar in namn på subskribentlistor. NDA 1892, nr 283, s. 2.

 

Spalt S 14367 band 32, 1997

Webbansvarig