Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUBALTERN sub1altæ4rn, m.; best. -en; pl. -er (HSH 6: 209 (1712) osv.) ((†) -e Siöregl. 1741, 1: A 3 a). Anm. Förr användes äv. den latinska formen subalternus. MoB 2: 233 (1807).
Ordformer
(-altern 1729 osv. -alterne 1769)
Etymologi
[liksom t. o. eng. subaltern, fr. subalterne substantivering av SUBALTERN, adj. — Jfr SUB]
1) om person som innehar underordnad ställning; underordnad tjänsteman; numera bl. dels i skildring av ä. förh., dels i utvidgad l. bildl. anv. av 2 (särsk. ungefär liktydigt med: hantlangare, supporter). De memorialer, som Rikzens Collegier och Ämbetzmän finna nödigt af sina subalterner at infodra. 2BorgP 3: 302 (1727). Vexel-methoden i barnskolorna kan förliknas vid en exersis som genom subalterner gör läraren allestädes närvarande. Geijer I. 4: 251 (1829). Regeringens subalterner i konstitutionsutskottet. Stridsberg Frihetsm. 49 (1914). Böök Tegnér 1: 276 (1946).
2) [specialanv. av 1] (om ä. förh.) subalternofficer. Någre Capitainer och Subalterner (äro) dels döde, dels blesserade. HSH 6: 209 (1712). Utmärkta subalterner fick jag i Nils Fock som löjtnant och Gilbert Hamilton, som underlöjtnant. Arsenius Minn. 109 (c. 1895). Att det .. existerar en klyfta mellan subalterner och regementsofficerare. Berg BlåDrag. 19 (1936). Jersild CalvVärld. 188 (1965).
Ssgr (Anm. De flesta nedan anförda ssgr kan äv. hänföras till subaltern, adj.): A: (1) SUBALTERN-GENERAL. (†) general underställd befälhavande general. Richardson Krigsv. 3: 29 (1749).
(2) -GRAD. (om ä. förh.) grad (se grad, sbst.1 4 b) som innehas av subaltern; i pl. äv. om den klass som bildas av subalterner. Meurman (1847). BtRiksdP 1876, I. 1: nr 1, Bil. nr 4 a, s. 17 (i pl., om klassen).
(1) -KLASS. (†) klass (se d. o. 3) av underordnade tjänstemän. Annerstedt UUH Bih. 5: 144 (i handl. fr. 1783; i fråga om akademiska lärare).
(2) -OFFICER l. -OFFICERARE. (subaltern- 1738 osv. subalterne- 1789) (om ä. förh.) officer med grad under kaptens, subaltern; ibland äv. om kapten. Richardson Krigsv. 1: 52 (1738). Under-Löjtnanter, Löjtnanter och Kaptener utgörande Subaltern-Officerarne. Sylvan Vial 1: 39 (1863). UFlott. 1: 12 (1903; i pl., om löjtnanter o. underlöjtnanter).
(2) -POST. (om ä. förh.) jfr post, sbst.2 5. Snellman Tyskl. 319 (1842).
(1, 2) -TJÄNST. (om ä. förh.) tjänst l. befattning ss. subaltern; numera nästan bl. till 2. Civila Subaltern-tjenster. KrigVAT 1835, s. 419.
B (†): SUBALTERNE-OFFICER l. -OFFICERARE, se A.

 

Spalt S 14333 band 32, 1997

Webbansvarig